Rüyada Cumhurbaşkanı Görmek, Cumhurbaşkanı ile Konuşmak

Rüyada cumhurbaşkanı görmek ölüm mü hastalık mı yoksa gelecek paraya, evlilik veya bebek haberi mi… Rüyada cumhurbaşkanı görmek farklı cumhurbaşkanı ile konuşmak farklı anlamlara gelir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin..

Rüyada Cumhurbaşkanı Görmek

🙂 Düşlerde görülen cumhurbaşkanı, çok zor bir işin altından kalkarak herke­si şaşırtacağınıza işarettir. Rüyada bulunduğunuz memleketin cumhurbaşkanını görmek; çok güzel, uğurlu bir rüya ile tasvir edi­lir, ne arzu ediyorsanız ve bütün arzularınızın yerine geleceğini gösterir. Yabancı bir devletin cumhurbaşkanını görmek; epey zamandır uğraştığınız bazı işlerinizin hallolunacağını gösterir.

Eğer, Cumhurbaşkanını gören memur ise, terfi ederek makamının yükseleceğine, tacir ise kazanç ve kârının bereketinin artmasına, yoksulsa varlıkla tabir olu­nur. Rüyada kendi devletinizin reisicumhuru­nu görmek günden güne mevki ve şerefinizin artacağına yorulur. Günümüzde cumhurbaşkanı görmek, rüyada çirkin bir hal yoksa hayır ve menfaattir.

Rüyada Cumhurbaşkanı ile Konuşmak

🙂 Rüyada cumhurbaşkanı ile konuşmak, mevkii sahibi insanlardan oluşan bir çevre edinmek anlamına gelir. Rüyada cumhurbaşkanıyla konuşmak: ideallerinizi bir gün gerçekleştirmek başarısını göstereceğinize ve evlilik hayatınızın da gayet mutlu geçeceğine delildir. Cumhurbaşkanıyla konuşup tokalaşmak, dünya nimetleriyle ve itibarla yorumlanır.

Rüyada Cumhurbaşkanı Olmak

🙂 Kendini cumhurbaşkanı olarak gören kimsenin, büyük hedefleri vardır. Rüyada cumhurbaşkanı olmak; devlet ve ikbal kapılarının size açık olacağına; bir büyük kimsenin iltifat ve yardımını göreceğinize, iş alanında veya memuriyet durumunuzda ilerleme olacağına, maddî olanaklarınızın gün geçtikçe iyiye gide­ceğine, iltifatını gördüğünüz bir kimseden nakdi yardım sağlayabi­leceğinize, her hususta hayra alâmettir.

Rüyada Cumhurbaşkanı ile Yemek Yemek

🙂 Rüyada cumhurbaşkanı ile yemek yediğini görmek önemli bir devlet işi ile ilgileneceğiniz gi­bi, devlet eli ile size büyük bir yardımın yapılacağına. Cumhurbaşkanıyla aynı masada yemek yemek dev­let kapısında olan bir işinizin kolaylıkla hâl yoluna gireceğine, görünmeyen, umudunuz olmadığı bir yerden nimete kavuşaca­ğınıza hüküm olunur.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani’ye göre: “Rüyada cumhurbaşkanı veya hükümdarlarla mücadele ettiğini yahut iddialaştığını iddiasını da ispatlamaya çalıştığını gören devlet büyüklerinin veya ma­kamında kendisine vekalet edenlerden biriyle görüşür. Cumhurbaşkanıyla yemek yediğini ya da padişahın kendisine bir yiye­cek verdiğini görmek memurların veya vekilinin kendisini üzeceğine işarettir. Cumhurbaşkanını hasta görmek veya yatakta yattığını görmek yetki sahibi olabilecek bir makama geçmesine ve devlete yakın olaca­ğına, güç ve mevki sahibi olacağına işarettir.”

İbn-i Sirin’e göre: “Rüyada cumhurbaşkanı görmek 12 şekilde yorumla­nır: imamlık, ilim, hitabet, ün, şöhret, hüküm, itaat, şeref, onur, haysiyet, itibar, yükselme. Layık olan birini reisicumhurun arabasına bindiğini görmek tahta oturacağına, layık değilse zarara ve kötü nam sahibi olma­k demektir. Rüyada cumhurbaşkanının evinde uyur ve rahatına bakar görmek devletten bekledi­ği işin görüleceğine, bir rivayete göre devlet yetkililerinin bir işte kendisine muhtaç olacağını işarettir.”

Danyal’a (a.s.) göre: “Cumhurbaşkanının rüzgara hükmettiğini görmek onun etkisi alanının genişlemesine, emrinin etkinliğine; Cumhurbaşkanını yerin yuttuğunu gör­mek ülkede güç ve sebata, bir başka rivayete göre üzüntü, keder ve sıkın­tı demek. Rüyada bir cumhurbaşkanının tereddüt ettiğini görmek onun sevgi ve dost­luğunu kazanmakla hayır, fayda ve makama delalettir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada cumhurbaşkanı veya politikacı görmenin psikanalizi: Yaşantımızdaki ağırlıkları 20. yüzyıldan itibaren artan politikacılar, modern dönemde düşlerimizde de sık sık ortaya çıkmaya başlamışlardır. Uzmanlar, düşlerimizde po­litikacıların çoğunlukla, günlük yaşamımızda mücadele ederek çözmek zorunda olduğumuz sorunlar yaşanırken belirdiğini dü­şünürler. Bu durum, gördüğümüz politikacının sahip olduğu imaj ve davranış biçimlerine uygun bir çözüm yöntemi ihtiyacında ol­duğumuzu sergiler. Ancak dikkat edilmesi gereken bir diğer nok­ta, bu insanların uğraştıkları işin dışında aslında, birer “ünlü kişi” olmalarıdır. Bu nedenle, bazı durumlarda ünlülerin taşıdığı düş imgelerini vurgularlar.


Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın