Rüyada Çöp Görmek, Çöp Atmak

Rüyada çöp görmek para mı, ölüm haberi mi? Rüyada çöp görmek, çöp atmak, çöp toplamak, çöp temizlemek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Çöp Görmek

🙂 Rüyasında çöp gören sabreder ve pes etmezse hedefine ulaşabilir. Güzel ve temiz insanlar arasında çok neşeli bir gün geçirdiğinize alâmettir. Rüyada çöp görmek birikim ve kazancınızın artacağına yorumlanır.

Rüyada Çöp Atmak

🙂 Rüyada çöp atmak; mal ve mülke, maddi sıkıntılardan kurtulmaya ve sevince delâlet eder. Evin çöpünü atmak mal ve eşyanın artması ile tabir edilir. Başkasının çöpünü atmak birinin derdine sıkıntısına çözüm olmak yardımcı olmaktır…

Rüyada Çöp Toplamak

🙂 Rüyada çöp toplamak mirasa, zenginliğe ve sıhhate kavuşur. Rüyada birinin çöp topladığını görmesi işinde yükselmesi için gayret sarf etmesi gerektiğine işa­rettir. Rüyada çöp toplamak çalışanlar için kazancın artışına, işsizler için manevi kazanca işarettir.

Rüyada Çöp Temizlemek

😐 Başarısızlığı ve sıkıntıyı temsil eder. Rüyada çöp temizlemek, boşa giden bir emeğe işaret eder.

Rüyada Çöp Karıştırmak

😐 Çöp karıştırdığını gören kimse, yakın çevresinden birinin oyununa gelir. Başkalarının huzuru­nu kaçıracak bir davranışta bulunmak, çevrenizi de ilgilendirecek bir sorun olarak yorumlanır.

Rüyada Çöp Kutusu Görmek

😐 Rüyada çöp kutusu görmek; başkaları­nın hatalarını açığa çıkarmaya, kıskançlığa ve geçimsiz­liğe delâlettir demişlerdir. Fenalık demektir.

Rüyada Çöp Dökmek

🙂 Rüyada çöp dökmek birinden göreceğiniz iyiliğe işarettir. Başkasının çöpünü dökmek gelecek olan para demektir. Bir çöp tenekesine veya çöp alanına çöp dökmek sıkıntı ve dertlerinizden kurtulmaya işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “Rüyada çöp gördüyseniz, olmasını istediğiniz bir şeyin olacağına, sıkıntınızı üzerinizden atıp refaha kavuşacağınıza işarettir. Çöp gördüyseniz hayal ettiğiniz gönül rahatlığına kavuşacağınıza işarettir. Çöp görmek fakir fukara için hayırdır; zengin için ise hayra alamet değildir. Mendiline veya cebine çöp ve süprüntü doldurduğunu gören mal sa­hibi, yani zengin olur. Evinden çuval yahut bir kapla çöp alarak dışarı çıkarak döktüğünü gö­ren malını israf eder. Bir çöpten çuval ya da bir kapla çer çöp alıp evine getirdiğini gören mal ve servet kazanarak zengin olur.”

Seyyid Süleyman: “Rüyada görülen çöp, malca bolluğa delalet eder. Çöp: Rüyada çöp görmek, mala, servete işarettir. Bir kimse çöpte bulunduğunu görse veya çöplüğü satın alsa yahut da miras olarak eline çöp geçse yahut kendisini çöp haline gelmiş evinin içinde ve oturulamayacak halde görse, hasta ise ve öleceğinden korkuyorsa kurtulur, sağlık ve sıhhat bulur. Çöp üzerinde çıplak olarak bulunduğunu gören kimse memur ise görevinden azlolunur, hasta ise ölür, zengin ise fakirleşir.”

İbn-i Şirin: “Çöp görmek dünya ile tabir olunur, çünkü bazı kimseler Hz. Muhammed’den (s.a.s.) dünyanın durumunu sorduklarında, peygam­ber (a.s.) çöplüğe işaret etmişlerdir. Bazı rüya tabircileri, bu dünyada işe yaramayan şeyler yani yiyecek artıkları, eski ve işe yaramaz giysiler, her türlü kullanılmış eşya ve ölen hayvanlar çöplüğe atılırlar ve orada birer süprüntü olurlar. Bu­na göre dünya bir çöp örneği demektir. Bir çöpte elbiselerini çıkardığını gören, eğer memursa görevinden alınır, zengin biriyse zahitlik (kendini dünyadan soyutlayan) mesleğini seçerek dünya güzelliklerinden ve zenginliklerinden vazgeçerek fakir düşer.”

Ebu Sait El Vaiz: “Bir çöplüğe veya süprüntü yığını üzerine çıktığını gören, özellikle ora­da oturursa, dünyayı eline alır, yani her türlü maddi imkanlara sahip olur. Bir rivayete göre üzüntü ve sıkıntı içerisine düşer. Her türlü çöp malla yorumlanır diyenler de vardır. Çöp, bazılarının açıklamalarına göre mal ve paranın toplanmış ol­duğu yer, yani hazinedir. Bir çöp sahibi olduğunu gören hazine bekçisi ya da çok mal sahibi olur. Bir çöplüğü kendi adına satın aldığını gören çok para kazanacağı bir işe başlar, mal ve servet sahibi olur, fakirse zengin olur.

Çöp görmek dünya ve kırık dökük mal, yani süprüntülük mal ile tabir olunur. Kendini bir çöplüğün üstünde gören, onu satın alan veya miras yoluy­la sahiplenen kimse hastaysa iyileşir, korktuğu bir şey varsa korktuğuna karşı güvende olur, dünyaya hükmedip mal, mülk sahibi olur, fakirse zen­gin olur veya büyük bir mirasa konar, bekarsa evlenir. Çöplüğü insanın kar ve kazanç sağladığı dükkân ve mağaza ile tabir etmişlerdir. Kendisini bir çöplüğün üzerinde oturuyor gören, eğer layıksa vali ve­ya hâkim olur. Her durumda da çöp dünya malı ve şerefi ile tabir olu­nur.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada çöp görmenin psikanalizi: Artık kurtulmak istediğiniz duygu ve düşünceleri; bir zamanlar yararını gördüğünüz, ama artık işle­vini yitirmiş eski deneyimlerinizi; ayrılmak ve uzaklaşmak istedi­ğiniz bir sosyal çevreyi ifade eder. Dolayısıyla rüyada çöp, ya da çöp kovası görmeniz, yaşamınızda bir durum değerlendir­mesi yapmaya ihtiyaç duyduğunuzun göstergesidir.


Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın