Rüyada Çocuk Görmek, Rüyada Kız Çocuk, Erkek Çocuk

Rüyada erkek bir çocuk görmek güvenilir dostlara sahip olduğunuza ve bütün hareketlerinizin herkes tarafından saygı ile karşılanacağına ve bugünlerde çok karlı işlere girişeceğinize işaret eder. Rüyada erkek çocuk görmek; mutluluğa; rüyada kız çocuğu görmekse; darlığa düşüleceğine işarettir. Kendisine doğru güzel yüzlü ve sevimli küçük bir erkek ço­cuğun geldiğini görmek iki şekilde yorumlanır: Melek veya müjde. Rüyada bir çocuk doğurmak zenginlik, servet, ik­bal ve saadetle tabir olunur.

Rüyada Çocuk Görmek

Düşlerde görülen çocuklar haberi temsil eder. Kız çocuk, eğlenceli, ilginç bir habere ya da dedikoduya; erkek çocuk ise müjdeli bir habe­re işaret eder. Rüyada erkek çocuk görmek, sıkıntılardan kurtulup rahatlamak ile yorumlanır. Rüyada oyun oynayan çocuklar görmek, güzel haber­lere ya da aileyi ve yakınları ilgilendirecek olumlu bir işe, du­ruma delalettir. Beşiğe çocuk yatırmak, ai­leye sevgi ve saygıyla bağlanmaktır. Ancak çocuğu beşikten al­mak, aileyi üzmek ve ihmal etmek anlamına gelir. Rüyada çocuk görmek, evinizde neşe ve mutluluğun artacağına, günleriniz nasıl geçirdiğinizi hiç anla­yamayacağınıza yorumlanır. (bkz. Rüyada bebek görmek)

Süt emen bir çocuğu görmek, sevinmeye, memnun olacağı habere, erkek çocuk görmek tasa ve kederden kur­tulmağa, güler ve güzel yüzlü, neşeli bir erkek çocuk, gü­zel haberle müjdelenmeğe işarettir. Çocuk bakmakla, çocukları okşamakla veya ço­cuk sahibi olmakla ilgili her çeşit rüya, bunlara dair sah­neler görmek, haberler işitmek, hep hayırlı alametlerdir ve çocuklarınızdan dert görmeyeceğinize ve onların da da­ima sizlerden memnun kalacaklarına ve aranızda can sıkı­cı hiçbir hadisenin geçmeyeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında çocuk görmesi; rızık, menfat ve faydalı ilme delâlet eder. Rüyada çocuk doğurduğunu görmek; sevinç, müjde ve sıkıntıların üstesinden gelmeye delâlet eder. Baba olan bir kimsenin erkek çocuğunun olduğunu görmesi; kendisine güveninin artmasına, güçlükten kurtulmaya ve korkudan emin olmaya tâbir olunur. Kız çocuğunun ol­duğunu görmek; izzet ve şerefe, bol rızka, ülfet, muhab­bet ve Allah’a yakın olmaya delâlet eder.

Rüyada Kız Çocuğu Görmek

Rüyada kız çocuğu görmek, düşmanlarınızı ye­neceğinize işarettir. Bazı yorumculara göre kız çocuğu kö­tü haberdir. Kız çocuğu, zorluktan sonra gelen kolaylığa, darlıktan genişliğe, bolluğa ve berekete işaret sayılır. Birinin rü­yasında henüz süt emen bir kız çocuğu görmesi, iyilik umulan bir şeye delalet eder. Hasta bir kadının rüyasında kız çocuğu görmesi, şifa bulacağına işaret sayılır.

Erkek Çocuk Görmek

Rüyada ergenlik çağındaki bir çocuğu görmek, sevinç ve müjde ile tabir edilir. Yine aynı rüya, izzet, şeref ve kuvvete işaret eder. Yoksul birinin rüyada yeni doğmuş bir er­kek çocuk olduğunu görmesi, zengin olacağına tabir edilir. Küçük çocuğu öldürdüğünü görmek, (Hızır aleyhisselam ile Hz. Musa arasında geçen kıssada olduğu gibi) birçok batini ilimleri elde etmeye delalet eder.

rüyada görmek-diyanet rüya tabirleri-ne demek-diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet ve İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Çocuk

CAFERİ SADIK: Rüyada ölü çocuk doğurmak; kötü bir haber almak; bir erkeğin ço­cuk doğurması, kötü bir söz işitmek ya da tehlikeli bir du­rumla karşılaşmak anlamına gelir. Bir erkek rüyasında karısı­nın erkek çocuk doğurduğunu görürse, kız çocuğu; kız ço­cuk doğurduğunu görürse erkek çocuğu olur. Eğer erkek ka­rısının ölü çocuk doğurduğunu görürse, karısı hastalanır ya da ölüm tehlikesi geçirir. Eğer rüyada görülen çocuk çirkinse kesinlikle ve şüphesiz düşman demektir.”

İBN-İ ŞİRİN: “Rüyada çocuk doğurmak veya çocuk doğuran birini görmek; alacağınız bir haberin sizi sevindireceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine, size uzunca bir müddet kalmak üzere misafir geleceğine işarettir. Uyku aleminde güzel yüzlü, orta boylu, güler yüzlü, itaatkar çocuk görmek sevince ve arzuların gerçekleşmesine delalet eder. Bir rivayete göre insanı mutlu edecek bir şeyin müjdesidir.”

ABDULGANİ NABLUSİ: “Kucağında bir küçük kız çocuk taşıdığını görmek sıkıntı ve üzüntüye de­lalettir. Bazı rüya tabircilerine göre kundaklı bir küçük çocuğu kucağında taşıyan -çocuk ağlayıp çırpınmadıkça- üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur. Eğer bir şeyden korkuyorsa güvende olur. Eğer çocuk kucakta bağırıp çır­pınırsa yukarıdaki tabirin aksi olur.”

Ebu Said El Vaiz’e göre: Rüyada sinirli öfkeli çocuk görmek düşmandır. Eğer görülen delikanlı beyaz ise gizli düşman, esmer ise zengin düşman, sarıysa ihti­yar düşmandır.”

psikolojik ve modern ruya tabirleri-rüyada görmek-ne demek-1001ruyaRüyada Çocuk Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada erkek çocuk: Rüyada ergenlik çağına gelmemiş küçük bir erkek çocuk görmek, genellikle kişinin kendi çocukluk çağına ait duy­gularının, sözgelimi ürkeklik ve güvensizlik hissinin açığa çıkması olarak yorumlanır. Rüyada çocuk görmek, bir annenin oğluyla ilgili rüya çağrışımları umut, beklenti ve sahip olunan potansiyelleri belirtirken, bir baba için, gerçekleşmiş hayallerdir. (Ayrıca bkz: Rüyada erkek bebek)

Rüyada kız çocuk görmek: Bir kadının rüyasında kızını görmesi, bazen re­kabet ve kıskançlık duygularını içermekle birlikte, olumlu an­lamlara sahiptir ve destek almak demektir. Bir erkeğin rüyasın­daysa kendi kızı, zayıflıklarından ve yetersizliklerinden duydu­ğu korkuyla bağlantılıdır. Bir erkek rüyasında ergenlik çağında bir kız çocuğu gördüyse bu rüya güçlü, sıcak duyguları ve bazen kız evlat isteğini vurgular. Bir kadının rüyasındaysa, genellikle kendi genç kızlığını ve o döneme ilişkin duygu ve anıları çağrıştıran bir simgedir.

Rüyada çocuk yatağı görmek: Düşlerimizde çocuk karyolası iki farklı biçim­de yorumlanabilir: Birincisi, çocukluğumuzun masum, eğlenceli ve rahat günlerine duyduğumuz özlemi belirtmesidir; ikinci yo­rum, çocuk sahibi olmaya duyulan özlemi ifade eder.

Rüyada Çocuk Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Rüyada bir çocuğun arkasından gittiğini gören, bir düşmanını yener.
 2. Rüyada çocuk olduğunu görmek rüyasının yorumunda ihtilaf vardır. Ba­zılarına göre, rüya sahibi ferah ve sevinçli olur, başkalarının açıklamasına göre ise inanç ve maddiyatında büyük kayıplara uğrar. Bazı rüya yorum­cuları ise rüya sahibinin vefat edeceğini, bazıları da hırs ve aşırı istek ne­deniyle bazı dostlarının kendisine düşman olacaklarını söylemişlerdir.
 3. Baş­ka rüya yorumcularına göre görülen çocuk özellikle çirkin yüzlüyse, görünümü ve giyimi yönünden oldukça berbat durumdaysa gam, keder, sıkıntı ve meşakkat demektir.
 4. Rüyada tanıdık bir çocuk mutlu ve sevinçli bir durumda görmek hayır ve nimet demektir.
 5. Rüyada görülen çocukta kusur ve ayıp sayılabilecek bir şey görülse bu­nun zıddı ile yorumlanır, yani hayır, rahmet ve bereketin aksi olur.
 6. Eğer rü­yada görülen çocuk tanıdık değilse iki şekilde yorumlanır: Bir rivayete göre düşman bir başka rivayete göre müjde demektir.
 7. Rüyada küçük çocukluk ile delikanlılık arasında bulunan çocukların görülmesi de gü­zellik ve çirkinlik yorum esnasında göz önünde tutulacak önemli bir nokta­dır.
 8. Kendisini kundakta bağlı küçük çocuk olmuş görmek dört şekilde ta­bir olunur: Malın elden çıkması, hapis ve zindan, hastalık, cinnet. Bu rü­yayı gören bir fakir ise bunayıncaya kadar yaşar.
 9. Tanıdık bir küçük çocu­ğu bir şey öğrenmeye çalışırken görmek aksine hayır ve menfaat demek­tir.
 10. İleri gelen devlet büyüklerinin evlatlarından küçük bir çocuğun kendisi­ni elinden tutup evine götürdüğünü görmek mal ve nimet sahibi olmak de­mektir.
 11. Küçük bir çocuğun kaybolduğunu görmek bir rivayete göre sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak, diğer bir rivayete göre üzüntü ve sıtıntıya düşmek demektir.
 12. Henüz kundakta bulunan yeni doğmuş bir be­beğin konuştuğunu görmek dünya ve ahirette mutluluğun müjdesidir.
 13. Ya­ni doğan bir çocuğun yürüdüğünü görmek görünen ikbalin (talih düzgün­lüğü) pek çabuk artacağına işarettir.
 14. Güzel, sevimli, güler yüzlü bir küçük çocuk ve onun gülmesini görmek hayır, talih düzgünlüğü ve serveti; çirkin, ağlayan, fena görünümlü, eksik organlı bir küçük çocuğun görülmesi ve onun ağlaması felaket, musibet, hüzün, gam, keder ve afet demektir.
 15. Bir küçük çocuğun kendisine bir şey haber verdiğini görmek o şeyin haber verildiği gibi gerçekleşmesine delalet eder, çünkü birçok rüya tabircileri küçük çocuğu melek diye tabir etmişlerdir. Bir meleğin haberi ise doğrudur ve aynen çıkar.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Çocuk Görmek, Rüyada Kız Çocuk, Erkek Çocuk” üzerine bir yorum

 1. Geri izleme: - HaberPop

Yorum yapın