Rüyada Cami Görmek, Cami Temizlemek, Cami Avlusu Görmek

Rüyada cami görmek hayırlı bir iş mi, mesut bir evlilik mi demek? Rüyada cami görmek, cami temizlemek, cami avlusu görmek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Cami Görmek

🙂 Camiyle ilgili rüyalar genelde hayra yorulur. Rüyasında cami gören, iyi niyetli, dürüst, manevi olgunluğa erişmiş bir in­sandır. Rüyada camii veya mescit görmek veya içini gör­mek; düş sahibinin tâat ve ibadet sahibi zengin olacağına delâlet eder. Ba­zen de cami görmek; insanların toplu halde yaşamasına, birlik ve beraberliğe ve cemaat ehli olmaya işaret eder. Rüyada cami görmek, hayır ve berekettir. Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanılacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder. Rüyada cami gördüyseniz; Varlıklı bir insanın yardımıyla sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.

Rüyada cami, dergah, kilise vb gibi dini yerler veya mescit görmek, o kimsenin dindar bir kişi olduğuna ve zengin olup refaha kavuşacağına alamettir. Camide namaz kıldığını veya ibadet ettiğini görmek, hayırlı bir işe girişeceğine ve ba­şarıya ulaşacağına işarettir. Cami, dergah, kilise vb. inşa ettiğini görmek, o memleke­tin büyüklerinin hal ve ahlakının iyi olduğunu haber verir. Camide namazdan (ibadetten) sonra arkasını mihraba döndüğünü gören kimse­nin bütün kötülüklerden arınacağına ve isteklerine kavu­şacağına işarettir. Kalabalıkla (cemaatle) birlikte camiye ibadethaneye gittiğini gören genç kişi evlenecek demektir.

😐 Ancak, günahkâr bir kimsenin cami görmesi, vicdan azabına işaret eder. Gördüğü camide ibadete aykırı hareket eden kişi kısa süreli bir sıkıntı veya darlık çeker.

Rüyada Cami Temizlemek

🙂 Cami temizlemek, sıkıntılardan kurtulmak ve huzura kavuşmak, anlamına gelir. Maddi kaygılar artık önemini yitirir. Cami temizlediğini gören, muradına erer. Topluma büyük yararı olacak bir hayır işlemektir. Bu rüyayı gören tövbekâr olur. Rüyada cami temizlediğini görmek devlet adamı, âlim veya büyük kimselerin iltifatına uğrayacağınıza alâ­met sayıldığı gibi, zengin ve çok din­dar bir kadının yardımını göreceğinize işarettir.

Rüyada Cami Avlusu Görmek

🙂 Rüyada bir cami avlusunda olmak makbul işler göreceğine ve maksudu hasıl olacağına işarettir. Bir caminin avlusunu görmek; o memleketin ileri gelenlerinin halleri iyi olacağını gösterir. Cami avlusu gören; bütün fenalıklarından emin ve matlubuna nail olur. Cami avlusu gören bekâr ise, güzel bir kadın alır. Rüyasında bir cami avlusunda olduğunu gören kişi evli ise, talihli ve güzel kızı olur. Cami avlusu görenin evlâdı âlim ve sâlih olur. Cami avlusunda olan rüya sahibinin kadri artacağına ve maksadı hâsıl olacağına delâlet eder.

😐 Cami avlusu kirlettiğini görenin evlâdı ölür. Bir ilim adamının hastalanıp yatağa düş­mesine, halkın bundan müteessir olacağına işarettir.

Rüyada Cami Minaresi Görmek

🙂 Rüyada cami minaresi görmek; haccetme­ye, ibadet ehli olmaya ve Müslüman kardeşleriyle birlik olmaya delâlet eder. Bir kimse cami minaresi görse; hayır ve berekete erer ve Allah yolunda yaşamını sürdürür. Cami minaresi görmek din işlerini gerektiği şekilde yerine getirme­ye delalet eder.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Nablusi: “Kendini cami, mescid ya da medreseden birinde görenin bu gibi yer­leri yenileyen veya onaran bir kimse ise- ahireti güzel, hayırlı olur. Şayet hacca gitmemişse hacı olur. Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapandığını görmek Allah’tan tövbe ve affa nail olmak demektir. Bir mescit veya cami­ye gelip kapalı görmek işlerinde güçlükle karşılaşacağına, açılıp içeri gir­diğini görmek bir kimseye dininde yardımcı olup onu şaşkınlıktan kurtar­maya, halkın iyi niyetini kazanmaya işarettir.

Bir hayvana binmiş halde cami ya da mescide girdiğini görmek akrabasından yardım ve iyiliğini kesmeğe; cami ya da mescitte öldüğünü görmek, kabul edilmiş bir tövbe ile irtihale (ölme­ye); bunlardan birinde hizmetli, hademe olduğunu görmek kadir ve kıymet sahibi birine hizmete; mescidin hasır halı veya kilimini eskimiş veya delin­miş görmek ailesinin doğru yola girdikten sonra sapkınlığına; mescit ve camide uyanık iken yakışıksız bir şey görmek inanç eksikliğine; işlenmesi uygun olmayan bir şeyi cami ya da mescitte işlemek Alah’a ortak koşma­ya, kötülüğe delalet eder.”

Kirmani: “Bir mescidi bayındır ve sağlam bir şekilde görmek halkın, etrafında toplanarak sevgi gösterisinde bulunmalarına, olgun ve iyi bir insan olarak halk arasında küskünleri barıştırmaya işarettir. Bir mescidin yıkıldığını ya da yıkılmış olduğunu görmek orada dindar ve alim bir zatın vefatına, mes­cidin çatısında eksiklik görmek rüya sahibinin eksik bir ibadetine, bir mes­citte yabancı birinin namaz kıldığını görmek eğer mescidin imamı hasta ise vefatına işaret eder. Mescide bir toplulukla beraber girip orada bu topluluğun rüya sahibi için bir çukur kazdıklarını görmek hayırlı bir evliliğe, evinin mescide dö­nüştüğünü görmek bir iyiliğe ve şerefe ermeğe, müslümanları doğruluğa ve kurtuluşa davet etmeye hakkı olacağına, bir mescidin hamama dönüş­tüğünü görmek meşhur bir zatın dinsizliğe ve yalana düşmesine delalet eder.”

İbn-i Kesir: “Mescit veya cami yapımında kullanılan malzemelerle inşaat yaptığını görmek cennette kendisi için bir saray yapmasına, inşaatta kullanılması uygun olmayan şeylerle bina yaptığını görmek riyakarlığa ve gösterişe dü­şüp günah işlemeye, bir mescidin üzerine çatı yaptığnı görmek yetim ve düşkünleri korumaya delildir. Önceden bilmediği yeni bir mescitte bulunduğunu görmek o yıl hacca gidip din yolunda mal harcamaya, bir dükkanın mescide dönüştüğünü gör­mek helal kazanç sahibi olmaya, bir mescidin dükkana dönüştüğünü gör­mek helal ve haramı karıştırmaya ya da biri hür, diğeri cariye iki eş sahibi olmaya delalet eder.”

Mağribli Cabir: “Bir mescit yaptığını gören din­dar bir kadın ile evlenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafı güller, çiçekler, yeşilliklerle çevrili olarak gören hakkında kötü düşünceler oluşsa da daha sonra durumun yanlışlığı anlaşılır. Cami, mescit veya med­reseden birine girdiğini görmek güven, huzur ve takvanın artmasıdır. Cami, mescit veya medrese onardığını yahut yaptığını gören kimse, uyanıkken ya bunlardan birini onarır veya inşa eder, ya güzel bir amel (ibadet) işler, ya yeterliyse karar ve etki sahibi olacak bir makama gelir, ya güzel bir kadın ile evlenir, ya din yolunda sadaka verir, hacca gider ya da umumun faydasına açık bir şey yapar. Cami, mescit veya medreseye bir şey ilave ettiğini gören dininde çok hayır sahibi olur. Ya güzel ameller işler ya da tövbe ve pişmanlıkla nefsi­ni terbiye eder.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada cami görmenin psikanalizi: Rüyada cami görmek doğrudan ruhsal ve manevi alanınızla ilgilidir, bu alanda çalışmalar yapmanız gerektiğine dair bir işaret olabilir. Cami görmek veya camide namaz kıldığınızı görmek ruhunuzun ve kalbinizin ibadete ve duaya ihtiyaç duyduğu manasına gelir.


Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın