Rüyada Bulut Görmek, Kara Bulut Görmek

Düşlerde görülen bulut nimet mi, evlilik mi? Rüyada bulut görmek, kara bulut görmek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Bulut Görmek

🙂 Rüyasında bembeyaz bir bulut gören, hayatını etkile­yecek büyük bir olay yaşar, bu sayede hem hayatı değişir hem de toplumsal itibarı artar. Başının üzerinde bulut görmek, mevkii sahibi bir insandan alınacak desteğe ve işteki imkanla­rın artmasına işarettir. Rüyada bulut görmek, meslekte yükseleceğinize işarettir. Kendini bir buluta binmiş gören; devlet saadetine erer, dünya ve ahirette haceti görülür. Bulutu tuttuğunu veya para­ladığını gören, ilim ve hikmet öğrenip âlim olur. Rüyasında bulut olduğunu veya bulut olup yağmur olarak yağdığını gören kimse insanlara maddi ve manevi olarak yardımcı olur.

Rüyada bulut görmek, ilahi dine işaret eder. Bu­lut, rüyayı görenin ilmine ve irfanına delalet eder. Bulut, halkın hayatı ve kurtuluşunu işaret eder. Bulut, su ve yağmuru havi bulundurmasından dolayı Allah’ın rahmetini temsil eder. İnsanın evinde bulut görmesi, nimet ve hikmete kavuşaca­ğına işarettir. Rüyasında bulut gören erkek eğer evlat arzu ediyorsa, karısı hamile kalır. Rüyada bulut görenin ka­ra veya denizde vasıtalara malik ise, bu vasıtalar salimen merkeze döner. Buluta bindiğini görüp kendisi de bekarsa evleneceğine işarettir. Rüyasında bulut gören seyahat arzusunda ise, geziye çıkar, arzusu ger­çekleşir. Rüyada bulut görmek; ilim ve bilgi sahibi bir kimse ile karşılaşacağınızı ve ondan faydalanacağınızı ifade eder. Bulut görmek aynı zamanda kültürünüzün de artacağını ve arkadaşlarınız tarafından sözünden sohbetinden hoşlanılır bir kimse haline geleceğinize gösterir. Bulutla birlikte yağmur yağdığını ve şimşek çaktığını görmek; o yılın çok bereketli geçeceğine ve memlekette refah ve bolluk olacağına işaret sayılır.

Rüyada Kara Bulut Görmek

🙂 Rüyada görülen kara bulutlar dağılır ya da arala­rından güneş ışığı süzülürse bu rüya hayırlı bir haberdir. Rüyada kara bulutların dağıldığını gördünüzse bu rüya mücadelenin ar­dından gelecek başarıyı anlatır.

😐 Gökyüzü açıkken aniden beliren kara bulutlar, yolunda giden bir işin önüne çıkacak beklenmedik bir engeldir. Bu engeli aşmak kolay olmayacaktır; hatta iste­nen sonuç da elde edilemeyebilir. Kara bulutlar, yaşanacak zorluklara işaret eder. Azap, kötü baht, bela ve fitne ile tabir olunur. Korku veren siyah bulut, şiddete işaret eder. Rüyada mev­simsiz kırmızı bulut, sıkıntı ve fitneyi, yağmursuz siyah bulut, nimet ve menfaati temsil eder. Rüyada siyahımsı kara bulut gören; mali sıkıntı içine düşer.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Seyyid Süleyman: “Havada bulut­ları öteye beriye sevk ettiğini gören, alimler ve hakimlerle sohbet eder. Bu rüyayı gören padişah veya vezir ise, komşu ülkelere elçi ya da güzel ha­berler gönderilmesine işarettir. Evine bir bulut parçasının girdiğini gören, alim veya hakim birini misafir eder. Havada bir bulutu tutup yere getirdiği­ni gören, alim olur, mevkisi ve makamı yükselir. Kendisini bulut gölgesin­de gören, o yıl oldukça hayır, bereket ve nimet içinde olur. Buluttan elbi­se dikip giyindiğini görmek ilim ve hikmete, nimet ve refaha delalet eder. Gökyüzünü bulutların kapladığını ve o bulutlardan yağmur yağdığını gör­mek, o bölge halkının zahmet ve sıkıntı çekeceğine işarettir.”

Cafer-i Sadık: “Bulut görmek dokuz şekilde tabir olunur: Hikmet, devlet ya da hükümet başkanlığı, mülk, rah­met yani bolluk, iffet yani namusluluk, azap kıtlık, bela ve fitne yani boz­gunculuk. Siyah bulutlar hayır değildir. Gökyüzünün bulutlarla kaplandığını ve bu bulutlardan yağmur yağ­dığını görmek o bölgede yaşayanların sıkıntı çekeceğine işaret eder. Bulutun yere düştüğünü görmek iyi sayılmaz. Başının üstünde bir bulut parçası gören, büyük değer, yük­sek makam sahibi ve sözü geçerli biri olur. Üstünden bir bulut geçtiğini gö­ren, verdiği sözü tutan ve emanete sahip çıkan birine arkadaş olarak on­dan fayda görür.

Kirmani: “Bulutları topladığını veya yüklendiğini ya da onlarla konuştuğunu gören, ilim ve hikmete, refah ve saadete erer. Bulutların önünde olup onları toplamaya güç yetiremediğini gören, alimler ve zenginlerle arkadaş olmakla beraber onlardan yararlanamaz. Siyah ve korkunç bulutlar görmek, o bölge halkına Allah’ın azabına işarettir. Evin­de bir bulutun yayıldığını görmek, ev halkı, çocukları, torunları arasında ilim ve hikmetin, zenginlik ve servetin çoğalmasına delalet eder.”

Ebu Sait El Vaiz: “Korkunç, siyah bulut şiddet ve zarurettir (İhtiyaç içinde bulunmak). Yağ­mur bulutu bereket, hayır ve ucuzluktur. Buluttan bir kısmını aldığını gör­mek, mal ve mülkünün artmasına işarettir. Bulutun üzerine bindiğini gör­mek, çeşitli ve değişik ilimlere, saadete delalet eder. Bulutun kendisini karşıladığını görmek güven, emniyet, adalet, müjde ve her türlü üzüntü­den rahata ermektir. Eğer bulutu gören, karıştırıcılardan, kötü insanlardan ise onun kendisi için ceza ve azaba işaret eder. Bulutun yere düştüğünü görmek şiddetli yağmurlar ve seller anlamına gelir, yağmur ve sellerin ger­çekleşmesi ise o bölgeyi düşmanın işgal edeceğine işarettir. Bulutun gü­neşi örttüğünü görmek hükümdarın ölümüne, mağlubiyetine veya tahttan inmesine delalet eder.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada bulut görmenin psikanalizi: Rüyada görülen bulutlar, diğer unsurlara bağlı olarak farklı anlamlar içerebilir. Eğer mavi, parlak bir gökyüzüne dağılmış, beyaz bulutlar gördüyseniz, bu, sizin dini inançlarınızın ve onlara bağlılığınızın anlatımıdır. Eğer gökyüzünü kaplayan gri ve karanlık bulutlar gördüyseniz, biri ya da birilerinin sizi engellediği endişe­sini yaşıyorsunuz demektir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Renkli bulut, hareketli ve eğlenceli bir yaşamı müjdeler.
 • Bazı alimler bu konuda şöyle demiştir: Rüyada gökte bulutların öteye beriye sevk edildiğini görmek, alimler ve hikmet ehli insanlarla soh­bete delalettir.
 • Bir bulutu tutup yere indirmek, ilim ve hikmet sahibi olmakla tabir edilir.
 • Rüyada bir bulutun gölgesinde ol­mak, rüya sahibinin o yıl içinde erişeceği hayır, bereket ve ni­mete işaret eder.
 • Rüyada bulut üzerine ev yapmak, hikmet ve yükseklik ve helal nimet ve mal; bulutun üstüne binmek, saliha bir kadınla evlenmek veya arzu edilen seyahat ya da hacca gitmek şeklinde tabir edilir. Bazen bulut, gemilere de işaret eder.
 • Bazı tabirciler, bulut görmenin hikmet, riyaset, mülk, rahmet, iffet olduğunu söyler.
 • Yağmur yüklü bulut görmek, ucuzluğa delalettir.
 • Rü­yada bulutlar topladığını veya yüklendiğini veya onlarla konuş­tuğunu görmek, ilim ve hikmete, refah ve saadete delalet eder.
 • Rüyada buluta bindiğini görmek, ilim ve hikmette kadir ve şa­nı yüce olmaya işarettir.
 • Çocuğunun buluttan olduğunu gör­mek de ilim ve hikmete delalet eder.
 • Bazı tabirciler, rüyada bulutu vaktinde görmenin, hayır, bereket, nimet ve mala işaret ettiğini söylemiştir.
 • Rüyada bulut görmek, sı­kıntı, korku ve üzüntünün gitmesi ve iyilik ve güzelliklerin meydana çıkması şeklinde yorumlanır.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın