Rüyada Bebek Görmek, Erkek Bebek, Kız Bebek, İkiz Bebek

Rüyada görülen bebekler ölüm haberi mi hastalık mı, yoksa bol para ve müjdeli haber mi cevabı aşağıda. Rüyada bebek görmek, erkek bebek görmek, kız bebek görmek veya bebek doğurmak ve emzirmek ne demek. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Bebek Görmek

🙂 Rüyada görülen bebekler haberi temsil eder. Uyuyan bir bebek aşkta muvaffak olacağınıza ve bir yatırımdan iyi para kazanacağınıza işa­rettir. Yoksul birinin kendini bebek olarak görmesi: Büyük bir paraya kavuşacağına işarettir. Rüyada görülen bebek kundağı, yeni ve büyük pa­ralar kazandıracak bir işe işaret eder. Bebek araba­sı sürmek, zevkli bir iş edinmektir. Düşünde süt emen bebek görmek; sevinmeye, se­vinçli bir habere işarettir.

😐 Ölü bebek görmek, iyi değildir. Bu rü­yayı gören, büyük bir üzüntü yaşar. Oyuncak bebek, haksız­lığa uğramaktır. Oyuncak bebek satın aldığını ya da hediye ettiğini gören, telafisi olmayan bir hatanın pişmanlığını yaşar. Rüyada çirkin, ağlayan, fena görünümlü, eksik organlı bir küçük çocuğun görülmesi ve onun ağlaması felaket, musibet, hüzün, gam, keder ve afet demektir. Sağlıksız bir bebek: Şim­diye kadarki günahlar yüzünden pişmanlık duyulması ve tövbe edilmesi ge­rektiğine işarettir.

Rüyada Erkek Bebek Görmek

🙂 Güzel ve sağlıklı bir erkek bebek, müjdeli bir habere işaret eder. Yanın­da bir erkek bebek gören gam ve kederden kurtulur. Güler ve güzel yüzlü erkek bebek ise bir müjde ile tâbir olunur. Rüyada erkek bebek görmek, evinizde neşe ve mutluluğun artacağına, günleriniz nasıl geçirdiğinizi hiç anla­yamayacağınıza yorumlanır. Rüyada görülen sevimli erkek bebek, maddi ve manevi açıdan gücü, itibarı, hayırlı işi ve güzel sözleri temsil eder.

😐 Ancak çirkin ya da sakat bir erkek bebek, can sıkıcı bir haber ya da dedikodudur. Rüyasında çirkin bir erkek bebek gören kimse, pek çok yönden kendini eksik ve başarısız bulur.

Rüyada Kız Bebek Görmek

🙂 Ağlayan kız bebek, övgü almaktır. Rüyada gülen kız bebek, bir işin sonucuyla ilgili alınacak güzel bir haberdir. Çıplak kız bebek, umut veren gelişmedir. Kız bebek, başkalarıyla olan ilişkileri­mizde ve duygusal yaşantımızda yeniliklere işaret eder.

😐 Süt emen kız bebek görmek iyi değildir. Çirkin ve huysuz bir kız bebek görmek üzüntü ve gamdır. Ağlayan huysuz bir bebek bir süre canınızı sıkacak durumlara yorulur.

Rüyada Bebek Emzirmek

🙂 Bebek emzirdiğinizi gör­mek; yakında bir çocuğunuz olacağına işarettir. Eğer bebek yapacak durumda değilseniz çok güzel ve faydalı bir işe vesile olacağınıza yorumlanır.

😐 Rüyada bebek emzirmek: Rüyada bebeğin ağzında emzik görmeniz; çocukluk hatıralarınızın izlerinden kendinizi kurtaramayacağınıza, bazen bununla teselli olmaya çalışacağınıza yorumlanır.

Rüyada Bebek Doğurmak

🙂 Rüyada doğum yapıldığını veya doğum yaptı­ğınızı görmek, müjdeli bir haberle mutluluğunuzun artacağına yorumlanır. Kendisinin bebek doğurduğunu görmek; çok mü­him bir işe teşebbüs ederek bunda muvaffak ve herkesin takdirine mazhar olmakla yorumlanır.

😐 Rüyada gördüğünüz doğumun kötü netice vermesi halinde, acı bir haber alacağınıza delâlettir. Bebek doğurduktan sonra hiç gülmemesi sürekli aksi ve ağlayan bir bebek olması sıkıntıya yorumlanır.

Rüyada Yeni Doğmuş Bebek Görmek

🙂 Yeni doğmuş bir bebek görmek; gerek geçmişteki, gerek o anda yapmakta olduğunuz işle hiçbir surette ilgili olmayan çok kârlı bir işe girişeceğinize alâmettir.

😐 Rüyada yeni doğmuş bir erkek bebek görmek, olumlu bir sonuç için, bir dönem sıkıntı yaşar. Yeni doğmuş bebek size ait değil ve ağlayan biriyse üzerinize alacağınız bir yük sorumluluk demek.

Rüyada İkiz Bebek Görmek

🙂 Rüyada ikiz bebek sahibi olmak, bu günlerde kar­şılaşacağınız herhangi bir harekette, rızık bolluğunda olsun, se­vindirici haberlerin, daima çift olacağına işarettir. Rüyada ikiz bebek görmek; her işte mütevazi bir şe­kilde kâr edeceğinizi gösterir.

😐 Rüyada gö­rülen ikiz bebeklerde bir sorun varsa, erkek veya kız olduğu fark etmez, yani hastalıklı vb, maddi manevi sıkıntı yaşanabilir.

Rüyada Bebek Sevmek

🙂 İnsanın gördüğü bir rüyada erkek bebeği sevmesi ondan hayır ve men­faat görmeye; kız bebek sevdiğini görmekse, kendisinin o kişiye fay­dalı olacağına delalet eder.

😐 Ağlayan, hasta bir bebeği sevmek çevresinde birine bakmakla yükümlü olacağı bir iş veya kişiye işarettir.

Rüyada Kucağında Bebek Görmek

🙂 Rüyada erkek bebek görmesi ve sevmesi yeni girdiği işte başarılı ve kazanç elde edeceğine. Sevimli ağlamayan bir bebeğin kucakta olması hayatını kolaylaştıracak bazı gelişmeler olacağına işarettir.

😐 Kucağında bir küçük çocuk taşıdığını görmek sıkıntı ve üzüntüye de­lalettir. Kucağınızda ağlayan bir bebeği görmek stresli ve yorucu bazı gelişmelerin yaşanacağına yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İMAM NABLUSİ: “Rüyada kendisine doğru güzel yüzlü ve sevimli küçük bir erkek ço­cuğun geldiğini görmek iki şekilde yorumlanır: Melek veya müjde. Kundaklı bir küçük çocuğu kucağında taşıyan -çocuk ağlayıp çırpınmadıkça- üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur. Eğer bir şeyden korkuyorsa güvende olur. Eğer çocuk kucakta bağırıp çır­pınırsa yukarıdaki tabirin aksi olur.”

KİRMANİ: “Rüyada kendisini kundakta bağlı küçük çocuk olmuş görmek dört şekilde ta­bir olunur: Malın elden çıkması, hapis ve zindan, hastalık, cinnet. Bu rü­yayı gören bir fakir ise bunayıncaya kadar yaşar. Tanıdık bir küçük çocu­ğu bir şey öğrenmeye çalışırken görmek aksine hayır ve menfaat demek­tir. İleri gelen devlet büyüklerinin evlatlarından küçük bir çocuğun kendisi­ni elinden tutup evine götürdüğünü görmek mal ve nimet sahibi olmak de­mektir.”

CAFERİ SADIK: “Rüyada güzel, sevimli, güler yüzlü bir küçük çocuk ve onun gülmesini görmek hayır, talih düzgünlüğü ve serveti; Rüyada bebek kundağı görmek, kolay kazanç­lar peşinde koşacağınıza, haklı olduğunuz bir davanızın sona ereceğine, bazı işlerinizi ihmal edeceğinize delildir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Bütün eski kültürlerde binlerce yıldan beri sahip olma gü­düsünün, yeniliğin, çoğu kez de mutluluğun simgelerin­den biri olarak görülen bebek, rüyalarda da buna pa­ralel bir yaklaşımla yorumlanır. Diğer ayrıntılara göre çok farklı biçimlerde yorumlanabilen bebek simgesi, genel olarak yeni olgular ve yeniliğin habercisi biçi­minde değerlendirilir. Eğer bebek gördüyseniz, bu, yaşamınızda yeni bir evrenin başlamakta olduğuna, yeni ve değerli bir proje ya da fikir üretmek üzere olduğunuza ya da yeni bir iş kurma isteği duyduğunuza işaret edebilir.

Gördüğünüz bebeğin belirgin özellikleri ve farklılıkları varsa, bunlar sizin kişiliğinizdeki değişik özellikleri simgeliyor olabilir. Rüyada bebek düşürmek, yaşamınızdaki yeni bir unsuru yitirmekte olduğunuz anlamına gelir. Söz konusu unsur yeni bir ilişki, ye­ni bir iş olanağı ya da yeni bir fırsattır çoğu zaman. Bu rüyayı gö­ren hamile bir kadınsa, doğal bilinçaltı endişe ve korkuların varlı­ğından söz edebiliriz. Çoğu hamile kadın, bebeğini yitirme kor­kusunu bir biçimde hisseder.

Üzerinde durulacak kadar önemli olmasa da, tedbir olarak bir doktor kontrolüne başvurmakta ya­rar vardır. Rüyada bir bebeği evlat edindiğini görmek, yaşamda ye­ni bir sorumluluk almak ya da ilgi ve bakım isteyen bir kişi ya da olguya sahip çıkmak, yardımcı olmak demektir. Ağlayan bir be­bek, rüyayı gören kişinin doyurulmamış en temel ihtiyaçlarına işaret eder. Rüyada bir bebeği elinden düşürmekse, başkalarının duyduğu güveni boşa çıkarma kaygısıdır. Bebeğin erkek olması, rü­yayı gören kişinin kendini ifade etme biçiminde yeni bir evrenin başlangıcını haber verir.

Mutlu ve gülen bir bebek görmek, yakın dönem içinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmelerin huzur ve mutluluk getireceğinin habercisi kabul edilir. Oyuncak bebek görmek: Çocukluğumuzdaki huzur ve konfo­ra, rahatlığa duyduğumuz özlemin simgelerinden bi­ridir. Bazen de rüyayı görenin kişiliğinde olgunlaş­mamış, eksik kalmış yönlere dikkat çeker.

rüyada bebek görmek

Anonim Rüya Yorumları

 • Bebek arabasında güzel bir bebek görmek, hayırlı bir kısmete işaret eder.
 • Rüyada bebek beşiği görmek: Rüyada beşik görmek ya da yapmak, evlenmek ve ço­cuk sahibi olmak anlamına gelir.
 • Metal beşik, erkek çocuğu; tahta beşik kız çocuğunu temsil eder.
 • Beşiğe çocuk yatırmak, aileye sevgi ve saygıyla bağlanmaktır.
 • Sağlıklı bir erkek bebek: Pek ehemmiyeti olma­yan dertleri kısa sürede atlatacağınıza işarettir.
 • Oyuncak bebekle oynamak: İstikbalinizin çok parlak olacağına ve eğlenceli bir toplantıya davet edilece­ğinize işarettir.
 • Bebek sesi duymak: Evliliğe, gören evli ise, çocuk sahibi olacağına işarettir.
 • Rüyada ikiz bebek görmek: Rüyada ikiz bebek sahibi olmak veya görmek, bu günlerde karşılaşacağınız herhangi bir rızık bolluğuna işarettir.
 • Üstü başı kirli bir bebek, gelecek bir paranın haberidir.
 • Bir anne bebeğini görürse, gördüğü rüya olduğu gibi çıkabilir.
 • Rüyada çocuk görmek: Haberi temsil eder.
 • Kız çocuk görmek, eğlenceli, ilginç bir habere.
 • Erkek çocuk görmek ise: müjdeli bir habe­re işaret eder.
 • Rüyada çok çocuk görmek, evinizde neşe ve mutluluğun artacağına, günleriniz nasıl geçirdiğinizi hiç anla­yamayacağınıza yorumlanır.
 • Bebek satın almak: Yapacağınız bir yanlışlıktan dolayı uzun süre vicdan azabı çekeceğinize işarettir.
 • Rüyada kendisini kundakta bağlı küçük çocuk olmuş görmek dört şekilde ta­bir olunur: Malın elden çıkması, hapis ve zindan, hastalık, cinnet.
 • Rüyada bebek arabası görmek: Rüyasında bebek arabası gören, yersiz en­dişelere kapılır ve çevresini de olumsuz etkiler.
 • Bebek satın almak: Yapacağınız bir yanlışlıktan dolayı uzun süre vicdan azabı çekeceğinize işarettir.
 • Rüyada bebek görmek sizin tarafınızdan yaratılacak bir eser, yeni bir iş veya duygusal bir ilişkinin başlangıcı gibi yeniliklerin habercisidir.
 • Rüyanızda kendi bebekliğinizi görmeniz sorumluluk almak istemediğinizi gösterir fakat bu projeleriniz için tehlikeli olabilir.
 • Her halükarda huzurun ve mutluluğun habercisidir.
 • Bir kimsenin rüyasında yeni doğan bir be­beği görmesi; müjdeye, sevince ve yüceliğe delâlet eder.
 • Küçük bir bebekle oynadığını ve onu okşadığını görmek; mutlu olmaya, desteğe ve teselli bulmaya delâlettir.
 • Bebeğin ağladığını görmek; ferah ve sevince, hayır kapılarının açılmasına ve sürura delâlet eder.
 • Bebeğin gülmesi; anne ve babası için huzura kavuşmaya işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın