Rüyada Baş Görmek

Düşlerde görülen baş zenginlik mi mutluluk mu? Rüyada baş görmek farklı şekillerde yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Baş Görmek

🙂 Birkaç şekilde yorumlanır. Rüyasında başını büyük gö­ren, sınıf atlar. Yaşantısı tamamıyla değişir. Başın birden bü­yümesi, bilgi ve tecrübenin artması anlamına gelir. Ba­şını vücudundan ayrılmış gören, geleceği için önemli ve kök­lü bir karar alır. Aynaya baktığında sadece başını gören, ze­kası sayesinde büyük bir başarı elde eder. Kendi vücudunda başkasının başını görmek, eğer başın sahibi tanıdıksa, o kişi­yi kendinize örnek aldığınız anlamına gelir. Başının biri tarafından kesildiğini gören, önemli bir insanın yardımıyla isteklerine kavuşur. Bir başkasının başını kesmek de yardım etmek anlamına gelir. Bu rüyayı gören, bir yakınına çok büyük bir iyilikte bulunur. Hayvanın başını kes­mek, düşmanı etkisiz hale getirmektir.

😐 Başı kü­çük görmek, kendini belli konularda yetersiz bulmaktır. Başın birden küçülmesi, akıl karıştıran düşüncelere işaret eder. Kendinizi beğen­mediğiniz anlamına gelir. Ke­sik baş, değer verilen bir insanın beklenmedik bir davranışı nedeniyle şaşkınlığa düşmek anlamına gelir. Bir sürü kesik baş, ortalığı birbirine katacak söylentilere delalettir. Hayvan başı, kötü niyetli insanları temsil eder. Başını koltuğunda gör­mek; ehemmiyetli bir kaza geçireceğine delalet eder. Bazen de başının çok ağrıdığını gör­mek; geçici hastalığa ve çokça yorulmaya işarettir. Baş ağrısı üzüntüye işarettir. Kişinin rüyasında başını tandır gibi yerlere soktuğunu görmesi, faydasız kişilerle yaptığı arkadaşlığa delalet eder.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “Boğazı vurulmadığı halde başının vücudundan ayrıldığını gören ya reisinden ya anne ve babasından veya üstatlarından (kendisine bilimde, sanatta, ticarette önderlik yapanlar) ayrılır. Boynunun vurulduğunu ve başının ayrıldığını gören eğer zenginse malı daha da artar, fakirse zengin olur, köleyse azat edilir, borçluysa bor­cunu öder, gamda, kederde, felaket ve beladaysa bunlardan kurtulur. Hastaysa şifa bulur, ilacı bulunmayan bir hastalığa yakalanmışsa hastalanır ve zahmet çekmekten kurtulur.”

Seyyid Süleyman: “Bir başın kemiğini veya bir parçasını görmek halkın ileri gelenlerinden yardım görmeğe, bir başı çiğ çiğ yediğini görmek emrinde bulunduğu re­isten hayır ve menfaat görmeğe yahut o baş; sahibinin sermayesinden yemeye, başının büyük olduğunu görmek malının artmasına, rüya sahibi halkın reislerinden ve makam şahinlerinden biriyse şan ve şerefinin daha çok artmasına, avamdan ise (sıradan biri) mutlaka hayra delalet eder. Ak­sine başının küçüldüğünü görmek malının azalmasına, şan ve şerefinin eksilmesine işarettir.”

Nablusi: “Başının fil başı olduğunu gören -eğer layıksa- büyük bir vilayete vali olur. -Layık değilse- hayır ve menfaat elde eder. Başının deve başı gibi olduğunu gören uygunsuz fiiller işler, bazen de miskinlik düşüncesizlik ve kendinden aşağı olana boyun eğmeye işarettir. Başının at başı gibi olduğunu gören padişah veya padişaha vekalet eden­ler tarafından nimet ve mal sahibi olur. Başının katır veya merkep başı gi­bi olduğunu gören iyi baht ve talih sahibi olur. Başının öküz başı olduğu­nu görmek aşağılıktır. Başının koyun başı olduğunu görmek cehalete de­lalet eder. Başını hınzır (domuz) başı gibi olmuş görenin dinsiz ve isyan­karlara eğilimi ve sempatisi vardır.”

İsmail El Eş’as: Elinde kesik baş görmek çok büyük hayır ve itibardır. Boynunun vurularak gövdesinden ayrıldığını gören nimete kavuşur. Her bakımdan selamete çıkar. Boğazı vurulmaksızın başının vücudundan ayrıldığını gören yakınlarından ayrılır. Kalabalık bir topluluğun önünde boynunun vurulduğunu gören, büyük günah işler. Cezaya uğrar. Başının gittiğini gören hastalanır veya malının büyük kısmını kaybeder.”

Psikolojideki Anlamı

Rüyada baş görmenin psikanalizi: Bedenimizin belki de en önemli bölümü olan baş hem kişiliğimizi ve kimliğimizi vurgular, hem de düşüncelerimizi ve duygularımızı simgeler. Bu anlamda, sözgelimi düşlerde başın kesilmesi ya da kopması, kişiliğimize yönelik bir tehdit unsu­runa dikkat çekebileceği gibi, bazı fikir ve davranış biçimleri­mizden vazgeçmemiz gerektiği de vurguluyor olabilir.


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın