Rüyada Ayak Görmek, Ayak Kırılması, Yalın Ayak Yürümek

Düşlerde görülen ayak iradeyi, mantığı, güveni ve maddi-manevi rahatlığı tem­sil eder. Rüyada yalın (çıplak) ayak, sıkıntıların bitmesine ve manevi huzura işarettir. Rüyasında ayak yıkayan da tez zamanda rahata erer. Sı­kıntılarını arkasında bırakır. Rüyada kirli ayak görmek, uzun bir yolculuktan sı­kıntı yüklenerek eve dönmektir. Rüyada ayak tırnağı görmek, bir iş ya da konuyla ilgili tereddüt yaşar. Karar vermek için zamana ihtiyaç duyar. Rüyada ayak izi görmek, kötü haber anlamına gelir. Rüyada ayak kırılması görmek, başarılı sonuçlar alınacak bir yolculuğa çıkmak ile yorumlanır.

Rüyada Ayak Görmek

Düşte ayak veya ayaklar görmek, bir yere gidilece­ğine işaret sayıldığı gibi, Danyal aleyhisselama göre, askerî bir sefere de işaret sayılmaktadır. Ayak parmakları ise, denge, faydalı bir iş, huzur ve anlayış de­mektir. Parmaklardan birinin kirli ya da sargılı olması, huzurun bozulmasıdır. Ayak parmaklarının uzadığını görmek, tembel­lik, sorumsuzluk ve hile; kısaldığını görmekse, işle ilgili yaşa­nacak güçlüktür. Ayak parmaklarının yaralandığını gören kim­se, toplu bir para alır. Bu para yoldan da gelebilir. Rüyada yalın ayak yürümek veya yürüdüğünü gören kimse, kendiyle barışık olduğu için, mutlu ve hu­zurlu bir hayata sahiptir.

Diyanet ve İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Ayak

İMAM NABLUSİ’ye göre rüyada ayak görmek: “Rüyada ayaklar sabunlu suda ise, geçici bir sıkıntı söz ko­nusu olabilir. Rüyada yalın ayak yürümek, hatasını telafi ederek yakınlarını sevindirebilecektir. Terliğin ayaktan çıkması, sıkıntının geçmesidir. Rü­yasında ayaklarının uyuştuğunu gören kimse için yolculuk ile yorumlanır.

KİRMANİ’ye göre rüyada ayak görmek: “Özellikle rüyasında ayak izi gören kimse, geç­mişte hayatında önemli yer tutan bir insanın karşısına tekrar çıkacağının haberini alır. Başkasına ait ayak izlerini takip ettiğini görense, başarılı olmak için hayran olduğu bir insanı kendine örnek alır. Yürürken yerde ayak izlerinin kaldığını görmek, büyük bir işi başararak çevredeki insanları etkilemek anlamına gelir. Bir davası olan ve ayağının sürçtüğünü gören davasını kazanamaz. Doğru yolda, hiç bir sebep yokken ayağının sürçtüğünü görmek doğ­ru yoldan sapmaya işarettir.” demiştir.”

Rüyada ayak görmek

Danyal (a.s.): Bir ayağının kırılmış veya kesilmiş olduğunu görenin ya malının yarısı gider ya da anne ve babasından biri ölür. İki ayağının bir­den kesilmiş veya kırılmış olduğunu gören ya yolculuğa çıkar, ya malı te­lef olur ya da kendisi ölür. Ayaklarını demirden veya bakırdan olduğunu görenin ömrü kısa ve malı az olur. Bir kimsenin, ayaklarını sıkıp bağladı­ğını görmek -bağlayan tanıdık biriyse- ondan yahut tanımadığı binlerin­den iyilik ve yardım görmeye işaret eder. Ayak görmek anne-baba, rızık, hayvanlar, servet, seferle tabir olunur.

Mağribli Cabir: Ayaklarının kuş ayakları gibi olduğunu görmek hayır­dır. Ayaklarının yarılmış olduğunu görmekse iyi değildir. Ayaklarını kınalı gör­mek evliliğe, ayaklarını eğri görmek işinde doğru yoldan ayrılacağına de­lalettir. Ayağının sürçtüğünü ve burkulduğunu görmek, üzerinde büyük borçların birikmesine, eğer sürçen ve bur­kulan ayağından kan çıkarsa bir belaya uğramaya; bir rivayete göre eline haram mal geçmesine delalet eder.” diyor.

Cafer Sadık (r.a.): Ayak görmek yedi şekilde tabir olunur,” diyor. “Yeme-içme, ömür, iş, mal, kuvvet, sefer ve eş. Ayaklarının büyüdüğünü gör­mek kuvvetinin artmasına, işlerinin yolunda gitmesine, kararlılığa; ayakla­rının küçüldüğünü görmek gücünün azalmasına, işlerinin aksamasına, ka­rarsızlığına; ayaklarının şiştiğini, ancak acı duymadığını görmek ömrünün uzamasına, malının çoğalmasına; ayaklarının şiştiğini, bu yüzden de bü­yük acı duyduğunu görmek malının elinden gitmesine, rahat ve huzuru­nun bozulmasına, ölüme yaklaştığına işaret eder. “

Rüya yorumcularından ibn-i Şirin: “Ayaklar, insanın malı, fiilleri, ma­nevi temizliği, hayrı ve sırrı ile tabir olunduğu gibi, ayak parmakları da kö­le ve cariyeleri, hizmetkar ve yardımcıları ile yorumlanır. Ayak ve parmak­larda iyi veya kötü, görülecek her şey bu özelliklerle tabir olunmalıdır,” de­miştir.

SEYİD SÜLEYMAN: “Bir ayağının kırıldığını veya kesildiğini gören ya malının yarısını yahutta ana babasından birini kay­beder. İki ayağını da aynı durumda gören ise ya yol­culuğa çıkar veyahut vefat eder. Ayaklarının camdan ol­duğunu görenin ömrü kısa, malı az olur. Demirden yahut bakırdan ayak iyidir. Ayağını ağaca bağlı görmekte böyledir. Ayağının kuş ayağı gibi olduğunu görmek hayırdır. Ayaklarını eğri gören, doğru yoldan ayrılır. Tek ayaklı ol­duğunu gören yanlış kişiye, itimat eder. Ayağın kü­çülmesi iyi değildir. Kınalı ayak, evliliktir. “

Rüyada Ayak Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada görülen ayakların psikanalizi: Yaşamdaki denge ve kararlılığın, sağduyunun sim­gesidir. (“Ayakları yere basmak”, “Ayaklarının üzerinde dur­mak” deyimlerinde olduğu gibi.) Rüyada yalın ayakla dolaş­mak, gerçeklerle yüz yüze gelmek demektir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın