Rüyada Ateş Görmek, Rüyada Ateş Yakmak, Kor Ateş Yaktığını Görmek Ne Demek?

Ateş görmek, yeni bir mala sahip olmaya işarettir. Rüyada ateş yakmak, yetim malına göz konacağına alâmettir. Rüyada ateşte bir şey pişirmek iyi haber alınacağına yorumlanır. Bir yerden ateş çıktığını görmek bir musibetin size zarar getireceğine hükmolunur. Rüyada kor ateş gören, felâket geçireceğine, haram mal yi­yeceğine, haram mal ile uğraşacağına delâlet eder. Düşlerde ateş görmek, rüyayı gören kimsenin yakın zamanda zengin veya devlet büyüklerinden muteber bir kimse­nin iyiliğini göreceğine işarettir. Rüyada ateş görmek, gücü temsil eder.

Rüyada Ateş Görmek

Rüyasında ateş gören, güçlü bir kişiliğe sahiptir. Yaşayacağı olumsuz olaylara rağmen yılgın­lığa düşmez. Çevresindeki insanlara cesaret verir. Rüyada ateş yakmak ya da ateşle ilgilenmek, sabırla engellerin üzeri­ne gidilerek başarılı olunacağına işaret eder. Gördüğünüz veya yaktığınız ateş büyükse başarı da büyük olur. Güçlükle yanan bir ateş, başarının ge­çiciliğine delalettir. Rüyada ateş söndürmek, göz göre göre büyük bir fırsatı kaçırmaktır. Ateşin kendiliğinden sönmesi, önemini yi­tirecek bir olay vb.dir. Ateşte bir yerini yakmak, işlerin ters gittiğini düşünürken sürpriz bir gelişmeyle karşılaşmaktır.

 • Ateş ve duman görmek: Bir armağan alacağınıza.
 • Ateşle bir ye­rini yakmak: Zekat vermesi gerektiğine.
 • Ateşin yanında olmak: İşyerin­de bir hatanızdan dolayı şefinizden azar işitmeye.
 • Ateşe bakmak: Bir ha­bere üzülmeye.
 • Gökten ateş inmesi: Şehirde doğal afet veya hastalık çık­masına.
 • Bir yere ateş düşmesi ve oradan ses çıkması: O bölgede savaş ya da salgın olmasına.
 • Başından ateş çıkması: Ciddi bir hastalık geçirmeye.
 • Evden ateş çıkması: İşte başarı ve otoriteye.
 • Ateşin sönmesi: Evden yaşlı birinin vefatına.
 • Ateşin bahçede sönmesi: Rüyayı görenin veya eşi­nin ölümüne.
 • Ateşin evde sönüp tekrar yanması: Evin soyulmasına.
 • Ateşin yağmur veya su ile sönmesi: Maddi sıkıntı ve fakirliğe.
 • Evin yan­ması: Hak edilmeyen bir zenginliğe.
 • Ateşin içinde olmak: Önemli binleri­ni korkutmaya.
 • Ateş söndürmek: İyiliğe.
 • Tarladaki mahsulün yanma­sı: Zamların geleceğine.
 • Dağda ateş yakmak: Gurbetten eve dönüş.
 • Bir yerden ateş çıkması: Zorluklara.
 • Ateş yemek: Haram mala.
 • Sobada ve­ya ocakta ateş: Rüyayı gören evli ise, hamileliğine.
 • Boş tencere altında ateş: Dostlar tarafından dışlanmaya.
 • Ateşte et pişirmek: Dedikoduya,
 • Ateşte tencere kaynatmak: İşlerin yolunda gitmesine işarettir.
 • Dumansız ateş görmek selamet habercisidir.
 • Bi­rinin kendini ateşe attığını gören, hükümetin zulmüne uğrar. Ama çabuk kurtulur. Şayet ateş rüya sahibini ya­karsa rüya hayra yorulmaz.
 • Işıklar saçan dumansız alev görmek, din ve dünya ha­ yatı için çok iyidir.
 • Evinde yangın çıktığını görenin malı, elinden zorla alınır. Ateşi bir kaba koyup kendisi için sak­ladığını gören, haram mal biriktirir.
 • Ocağındaki ateşin sön­düğünü gören fakir düşer.
 • Buna mukabil bir parça ateşi ya­tağının üstünde söndürdüğünü veya tencerenin altındaki ateşin söndüğünü görmek, selamete işarettir.
 • Üzerine kıvılcımlar dökülmesi iyi değildir.
 • Bir yerdeki ateşin söndüğünü görmek, orada yaşayan en büyük şahsın öleceğine işarettir.
 • Karnında ateş gören, yetim malını yer.
 • Dumansız ateş de yetim malına el uzatmak ve zulmetmekle yorumlanır.
 • Gök­ten yağmur gibi ateş yağması, idareciler yüzünden mey­dana gelecek büyük bir belanın habercisidir.
 • Işığından faydalanmak için ateş yaktığını gören ilim sahibi olur. Halk onun ilminden istifade eder.
 • Sahrada ateş görmek savaşa işarettir. Halkın üzerine ateş attığını gören, karışıklık çıkarır

rüyada görmek-ne demek-diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Ateş

İMAM NABLUSİ: “Sönmüş bir ateşin dumanı, anlaşmazlığın tat­lıya bağlanacağını; ancak yanan bir ateşin vb.nin dumanı, olay­ların kontrolünüzden çıkacağını açıklar. Rüyasında maşayla veya benzer bir tutacakla ateş al­dığını gören kimse, dürüst bir insanın yardımıyla maddi açı­dan rahatlar.”

CAFERİ SADIK:Rüyada ateş görmek 26 şekilde tabir olunur,” demiş­tir: Fitne, fesat, düşmanlık, çekişme, kötü söz, muradın gerçekleşmemesi, sultan ya da devlete yakın olan birinin gazabı ve öfkesi, eza ve cefa, söz ve hükmün geçerliliği, tedbirsizlik, ilim, hikmet, doğru yol, bela ve kötülük, korku ve endişe, veba ve taun, haram mal, rızık, hayır ve menfaat, üzün­tü ve keder, geçim rahatlığı, mevki ve makam, kudret ve azamet, hasta­lık, nasihat, emniyet ve güven. Rüyada yanan ateşin dışarı sıçraması, maddi rahatlığınızı yakınlarınızla paylaşacağınızı da belirtir. Bir ateşi canlandırmak için üflemek, kazançlı bir işe; kibrit, mum vb.ni üfleyerek söndürmek, bir hatadan dolayı sıkıntıya düş­me ihtimaline yorumlanır.”

Danyal (a.s.)’a göre rüyada ateş görmek:Dumansız ateş gören melik ve sultanlara yakın olur, bağlı işleri açılır, zor ve müşkül işleri kolaylaşır. Birinin kendini ateşe attığını, fakat yanmadığını gören devletin zulmüne uğrar, ama bu zulüm çok kısa zamanda ortadan kalkarak yerini adalete terk eder. Ateşin kendini yaktığını görürse, istemeye istemeye yolculuk yapar veya zarara uğrar, ya da hasta olur...

Kirmani’ye göre rüyada ateş: “İnsanların üzerine ateş attığını gören halkın arasına düşmanlık tohumları eker. Bir tüccarın dükkanından ateş çıktığını ve eş­yalarının yandığını görmesi, malını çok pahalı satarak halka acımasız davranacağına işarettir. Evinin yandığını görenin malı, mülkü ve serveti melikler veya zorbalar tarafından elinden alınır. Ateşin elbisesini yaktığını görenin akrabalarıyla arası bozulur veya malının kayboluşu yüzünden sı­kıntıya uğrar.”

Mağripli Cabir’e göre rüyada ateş: “Rüyada görülen ateşte alev olmaması düşman­lığa, alev olmasıysa hastalık yüzünden sıkıntıya delalet eder. Yerin altından ateş çıktığını ve alevlerinin gökyüzüne yükseldiğini görmek, o yörede yaşayan insanların Allah’a karşı asi olacaklarına işaret­tir. Ateşin bir yerden başka bir yere sıçradığını ve zarar meydana geldi­ğini gören menfaat ve iyilik görür, şayet fakirse zengin olur.”

İsmail Eş’as: Gökyüzünden yağmur gibi ateş yağdığını görmek me­lik ve sultanlar yüzünden çıkacak olan belaya fitneye kan dökülmesine yol açacak olaylara, birçok kişinin ölümüne, savaşa ve düşmanlığa delalet eder,“demiştir.

Ebu Sait El Vaiz’e göre: “Rüyada ateş tabiri iki çeşittir: Biri zararlı olan ateş, di­ğeri ise faydalı olan ateş. Yakıcı, ancak ışıksız ateş görmek hüzün, has­talık ve belaya delalet eder. Özellikle ışık yaymadığı halde alevli olan ateş bela ve musibet demektir.”

İbn-i Kesir:Yakılan bir ateşin yangına yol açtığını görmek, kendisine güvenilen ve sığınılan birinden kötülük görmekle tabir olunur. Bir ateşin başka bir ateş tarafından yutulduğunu, yani küçük bir ate­şin daha büyük bir ateş tarafından kuşatıldığını görmek, o ülkedeki zalim hükümdarın başka zalim bir hükümdar tarafından yenilgiye uğratılıp peri­şan edileceği anlamına gelir.” demiştir.

psikolojik ve modern ruya tabirleri-rüyada görmek-ne demek-1001ruyaRüyada Ateş Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada ateş görmenin psikanalizi: Genellikle, yoğun ve şiddetli duyguların bü­yümekte olduğunun habercisi olarak kabul edilir. Bu duygular cinsel istek ve ihtiras olabileceği gi­bi, öfke ve saldırganlık, yıkıcılık da olabilir. Alev­ler aynı zamanda yaşam enerjinizin de simgesi olduğu için, sağlıklı yanmayan bir ateş, olası bir sağlık sorununa karşı sizi uyarıyor olabilir. Eğer gökyüzünde yanan bir ateş gördüy­seniz, bunu ufukta yeni değişimlerin belirdiğinin habercisi olarak düşünebilirsiniz.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın