Rüyada At Görmek, Rüyada Beyaz At, Siyah At Binmek, Diyanet

Rüyada görülen at, ihtişamı, gücü ve zenginliği temsil eder. Aynı zamanda murada ermek olarak da yorumlanır. Rüyada at binmek, bütün isteklerine kolaylıkla kavuşur ve önemli yerlere gelir. Rüyada at görmek, eğer rüyayı gören genç bir kızsa, varlıklı ve ünlü biriyle evlenir. Erkekse, herkesin im­rendiği bir hayata sahip olur. Atla ilgili rüya yorumlarında atın görünümü de önemlidir. Güzel bir at görmek, murada tez za­manda ermeye; sağlıksız ve yaşlı bir at ise, isteklere ulaşma­nın zaman alacağına işaret eder. Rüyada beyaz at görmek şan, şöhret, saygınlık, mevki ve makamların en yükseği anlamı­na gelir. Rüyada görülen beyaz at dişi bir taysa güzel ve ahlaklı eşle tabir olu­nur.

Rüyada At Görmek

Rüyada şaha kalkan bir atın üzerin­de kendini gören, lider konumuna gelir. Büyük başarılara im­za atar. Atla dört nala gitmek, müjdeli bir haber almaktır. Rüyada ölü bir at, sorunlardan dolayı yaşanacak sıkıntıdır. Ulaşılan yer­den ciddi bir düşüş olarak da yorumlanır. Rüyada at görmek, yüksek bir mevkie, şerefli bir ma­kama nail olunacağına müjde olduğu gibi, birçok dileklerinizin olumlu netice vereceğine delâlet etmektedir. Eşek ve at görmek: Rızkını hükümet kapısından kazanacağına işaret­tir.

Rüyada At görmek
  • Rüyada At Binmek: Ata binmek, at görmek çok iyi ha­berlere, mutluluklara işaret sayılmaktadır. Bindiği atı sevmek, muradını­zın olacağına delâlet ettiği gibi, ata binmek size mutlu ufuklar açacak, bir işinizin hemen hemen verimli olacağına, uzaklardan sevinçli bir haber alacağınıza, her muradınızın olacağına delâ­let etmektedir. Bindiği attan düşmek ise bu iyi yorumların tersidir.
  • Rüyada at sütü görmek: At sütü önemli bir insandan ge­lecek kısmete yorumlanır.
  • Rüyada at arabası: At arabasına bindiğini gören, muradına erer.
  • Rüyada at yarışı görmek: At yarışına katıldığını gören kimse, bir konudaki üstün­lüğünü çevresine kanıtlar. Jokey at sırtındaysa, güzel bir haber tez zamanda gelir.
  • At eğeri görmek: At üzerinde eğer görmek, şerefle yorumlanır.
  • Rüyada At Nalı Görmek: Rüyanızda at nalı gördüyseniz; At nalı kısmet ve bereket simgesidir. Bundan dolayı bozuk olan işlerinizin düzeleceğine, pürüzlü işlerinizin halolunacağına, hastaysanız sıhhatinizin düzeleceğine, bolluk içinde refah bir hayat yaşayacağınıza işarettir.

rüyada görmek-ne demek-diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet Rüya Tabirleri: Rüyada At

Danyal Aleyhisselam:Rüyada at görmek şan, şöhret ve zenginlik anlamına gelir. Atın koşum ta­kımlarından herhangi birini eksik görmek sahip olunacak şan ve şöhretin eksikliğiyle tabir olunur. Atının kuyruğunun ve kıllarının uzamış olduğunu görmek haşmet ve görkeminin artması; kuyruğunun kısalmış ve kıllarının azalmış olduğunu görmek haşmet ve görkeminin azalması, atının uzuvla­rından birini eksik görmek şan ve şöhretin eksilmesi, kanat takmış bir ata binerek havada uçtuğunu görmek din ve dünya şerefi, bir rivayete göre yolculukla tabir olunur. ” demiştir.

Ebu Sait El Vaiz: “Rüyada siyah at görmek şan, şöhret ve mal demektir. Yağız ata bindiğini görmek yolculuğa, fayda sağla­maya ve çıkmış olduğu bu yolculukta şan, şöhret kazanmaya delalet eder. Ebu Sait El Vaiz’e göre renkli at: Rüyada doru yani kahverengi bir at görmek veya binmek, özelikle de koyu doru ata bindiğini görmek şöhret ve bol nimet­le yorumlanır. Rüyada al, yani kırmızı at görmek, dindarlığa ve sultan sayesinde şöhret ve saygınlığa işarettir.”

KİRMANİ’ye göre rüyada at:Rüyada siyah bir ata bindiğini gören hüzün ve ke­derden kurtulur, sultan veya diğer devlet büyükleri sayesinde ferah, se­vinç ve mutluluk sahibi olur. Kahverengi at görmek güç, ferah, mevki ve saygınlık demektir. Doru renkli bir ata bindiğini görmek gücün artmasına, doru taya bindiğini görmek de servet sahibesi bir eşe işarettir. Al (kırmızı) bir ata bindiğini gören şöhret ve itibarı sarsılacağı için üzülür. Ahır ya da tarlada bağlı bir atının olduğunu gören bir dereceye kadar şan, şöhret ve onur sahibi olur. Buralarda bağlı birçok hayvana sahip ol­duğunu gören hem kendisinin hem de Allah’ın düşmanlarını kahreder. “ demiştir.

İsmail Eş’as’a göre rüyada at görmek: “Rahvan veya yorga giden bir ata bindiğini gören güzel ve zengin bir kadınla evlenir. Bir rivayete göre ailesinden veya meşguliyetlerinden ayrılır. Kendisini bir atın teptiğini veya ısırdığını görenin yakınlarından bi­rinin bir işe ihtiyacı olur. Atının kaybolduğunu görenin yakınları helak olur, ya­ni bir felaket sonucu yok olur. Atının kaybolduğunu gören eşini boşar. Bir at almak istediğini gören bir kadına evlenme talebinde bulunur. Sa­tın almak istediği atı alır ve üzerine binerse, o kadınla evlenir.

Mağripli Cabir: “Rüyada at görmek nefsin arzu ve istekleriyle tabir olunur. Eğer at serkeş, yani huysuzsa nefsi de huysuz ve serkeştir. Eğer rüyada görülen at uysal ve itaatkarsa, nefsi de uysal ve itaatkardır. Uzaktan bir at görmek, ile­risi için bir müjdeye, bir atı yedeğine alıp götürdüğünü görmek saygın bi­rinin hizmetine gireceğine, iki kanatlı bir ata binmiş olduğunu görmek bü­yük bir makama ve onura, muradının gerçekleşmesine; bir ata bindiğini sonra da indiğini görmek başlamış bulunduğu bir işten pişman olacağına, rüyada atın doğurduğunu görmek şan ve şöhretinin, refah ve malının artmasına, bir rivayete göre çocuk sahibi olmaya, eğer bekarsa evlenmeye ya da bir iş veya sanat sahibi olmaya delalet eder.” demiştir.

psikolojik ve modern ruya tabirleri-rüyada görmek-ne demek-1001ruyaRüyada At Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada görülen atların psikanalizi: genellikle rüyayı gören kişinin sahip olduğu yüksek fiziksel enerjinin simgesi olarak kabul edilir. Siyah ya da koyu renk at görmek, bilinmeyenden ya da değişik­liklerden korkmak olarak yorumlanır. Rüyada siyah at görmek, bir görüşe gö­re de, rüyayı gören kişinin doğasındaki ihtiraslı yanı açığa vu­rur. Rüyada beyaz at görmek, genellikle spiritüel düzeyde yorumlanır ve rüyayı gören kişinin “ruhsal aydınlanması”sının simgesi olarak kabul edilir. Kanatlı at görmek, yine spiritüel yetenek­lerle bağlantılı ele alınır ve dünyevi olanın ötesine geçme ye­teneğini simgeler.

Daha “fiziksel” bir yoruma göre, rüyada kanat­lı at görmek, yaşantımızda halihazırda yerine getir­mekte olduğumuz fonksiyonların çok daha fazla­sına yeteneğimiz olduğu biçiminde değerlendiri­lir. (Bir kadının yalnızca çocuklarına annelik et­mekle yetinmeyip sosyal kurumlarda da başarıyla görev ala­bileceği gibi.) Rüyada attan düşmek, kişinin ihtiyaçlarının aciliyetinin göstergesi olarak yorumlanır. At yarışı görmekse, ge­nellikle günlük yaşamdaki sosyal ilişkileri ve fırsatları simge­ler.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın