Rüyada Aslan Görmek, Aslan Saldırması, Kovalaması, Aslan Yavrusu

Rüyada görülen aslanlar ölüm mü, hastalık mı, müjdeli haber veya bol kazanç mı demek. Rüyada aslan görmek, aslan saldırması, aslan kovalaması, aslan yavrusu veya dişi aslan görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Aslan Görmek

🙂 Düşte aslan görmek yüce makam sahibi bir zat ile tabir olunur. Rüyada aslana binmeyi görmek düşmanı yenilgiye uğratmaya delalettir. Güçlü dostlukları temsil eder. Aynı zamanda önemli insanların yardımlarıyla sahip olunacak imkanlara da işaret­tir. Aslanı kafeste görmek, bir dostun yardım isteyeceği anla­mına gelir. Aslanla karşı karşıya kalındığında korkulmuyorsa, riskli bir işin üzerine gidilecek ve sonuç olumlu olacaktır. Aslanı kükrerken görmek, iş hayatında kısa zamanda başarı elde etmektir. Bu başarı meslekte yükselmeye de ne­den olacaktır. Birden fazla aslan görmek, iş nedeniyle ülke dı­şına çıkmak ve orada başarıya ulaşmaktır. Evinde aslan gören, büyük itibar kazanır. Bir memlekete aslan girdiğini görmek, oradaki idarecinin değişeceğine işarettir.

😐 Bir rivayete göre, aslan kuvvetli bir düşmana delalet eder. Aslanla karşı karşıya kalındığında korku duyulursa, endişe nedeniyle güzel bir fırsat tepilecektir. Rüyada aslan görmek, yetkili bir kimse­den gelecek kötülüğe işarettir. Rüyada bir aslanın insanların yolunu kestiğini görmek, devleti yönetenlerin zulmüne delalettir. Rüyada aslanın, bir hastanın evine girdiğini görmek, o hasta kişinin ölümünün yaklaştığına; aslanı minbere çıkmış görmek, zalim bir yöneticiye, iki aslanın birbiriyle savaştığını görmek, savaşa delalettir.
Aslan görmek güçlü ve öfkeli bir düşmanla tabir olunur. Uzaktan bir arslan görenin eceli yakındır. Ömrü uzun olur lakin hanesindeki hastası vefat eder. Korkarak aslana bindiğini görenin başına bir dert gelir.

Rüyada Aslan Saldırması

🙂 Aslanla boğuşmak, zorlu bir mücadeleye işaret eder. Rüyada aslan saldırısına uğramak, güçlü bir insanın desteğiyle muradına ermektir. Aslanın saldırısına uğradığını gören kimse, şerli bir adamın iftirasına uğrar fakat kendisini temiz bir şekilde ispatlamayı başarır.

😐 Bir arslanın pençesi arasında bocaladığını gören kim­se, zor ve meşakatli günler geçirir ve resmi işinde itibar ettiği kimselerin ihanetine uğrar. Üstüne bir aslan hücum ettiğini, kendisini ısırdığını gören, hükümet tarafından gazaba uğrar. Rüyada aslan saldırdığında zarar verirse, sıkıntıya dü­şülür.

Rüyada Aslan Kovalaması

🙂 Kendini kovalayan aslandan kurtulduğunu gören hükümetin uyarısından bir zarar görmez. Bir aslan kovalaması görmek eğer yaralanmıyorsanız çalışmalarınızdan sonra elde edilecek mükafata işarettir.

😐 Aslan tarafından kovalandığını görmek, korkuya; kurtulamayıp pençesine düştüğünü görmek, büyük bir zarara işaret eder. Bir aslan tarafından kovalandığını görmek, hükümet tarafından uyarılıp dikkatinin çekilmesiyle yorumlanır.

Rüyada Aslan Öldürmek

🙂 Rüyada aslan öldürülürse başarı kazanılır. Aslan öldürmek: Her alan­da başarıya yorumlanır. Aynı zamanda bir sıkıntınızdan kurtulmaya ve düşmanı alt etmeye işarettir.

Rüyada Aslan Yavrusu Görmek

🙂 Rüyada aslan yavrusu görmek, erkek çocuğa işarettir. Yavru aslan: İyi bir iş ar­kadaşına yorumlanır. Birçok aslan yavrusu görmek birden fazla müjdeli habere işarettir.

Rüyada Dişi Aslan Görmek

🙂 Dişi aslanı sevip okşadığını gören kişi, büyük bir sı­kıntıdan ve şiddetli bir azaptan kurtulur. Dişi aslan bazen destek alacağınız bir yakınınızın varlığına güç kuvvet sahibi olmaya yorumlanır.

😐 Rüyada dişi aslan görmek kötü, içten hesaplı ve gaddar bir kadına işarettir. Ayrıca, rüyada dişi aslan görmek; mevki sahibi bir kimsenin kötülüğüne uğrayacağını­za delildir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İbn-i Şirin’e göre: “Bir aslanın karşısına çıktığını, fakat aslanın kendisine saldırıp zarar vermediğini gören devletten korkar ancak herhangi bir zarar görmez. Aslandan kaçtığını ama hayvanın kendisini takip etmediğini gören korku ve endişelerinden kurtulur ve düşmanını yener. Kendisine aslan eti getirildiğini görene devlet tarafından maddi yar­dımda bulunulur. Kendisine getirilen aslan etinden yediğini görmek daha da iyidir.”

Kirmani’ye göre: “Aslan görmek sultanla yorumlanır. Bir aslan başı bulduğunu, özellikle de ö baştaki etten yediğini görmek mevki ve makam sahibi olmaya mal ve para kazanmaya delalet eder. Aslanın herhangi bir organının veya parça­sının eline geçtiğini görmek düşman malından yararlanmaya işarettir. Bir aslanla ilişkiye girdiğini gören birçok sıkıntıdan kurtulup mevki ve makam sahibi olur, her türlü ihtiyacı karşılanır, düşmanına galip gelir. Bir aslanı sırtına aldığını gören düşmanıyla anlaşır, ya da padişaha yakın olur. Bir arsalnın kendisiyle ilişkide olduğunu görenin sayı ve itibarı azalır ve zarar görür. Bir aslanın arkasından dolaşıp önüne geçtiğini gören devlet tarafın­dan sürgün edilerek bir yerde zorla alıkonur. Bir aslan başı aldığını gören, eğer layıksa vezir olur. Bir aslanın sırtına bindiğini ve hayvanı istediği yö­ne yönlerdirdiğini gören ülkeyi düzen ve disiplin içinde yönetir. Bindiği aslanın serkeşlik gösterdiğini yani disiplinsiz davrandığını görmek ülke yö­netiminde karşılaşılan güçlüklerle yorumlanır.”

Mağripli Cabir’e göre: “Bir kadının bir aslan yavrusu emzirdiğini görmesi şehzadeye dadı olup onu emzireceği anlamına gelir. Eğer aslan yavrusunu besleyen erkek ise şehzadeye lala ya da mürebbi olur. Bir aslanın kendini ısırdığını ya da pençesiyle bir tarafını yaraladığını gören düşman veya sultandan zarar görür.”

İsmail Eş’as’e göre: “Bir aslan tarafından kucaklandığını gören padişaha yakın olur. Bir aslanı öptüğünü ve aslanın da kendisine şefkatle baktığını gören devlet hizmetine girerek hayır ve menfaat görür. Eğer devlet hizmetindeyse mevki ve ünvanı artar. Bir aslanı yediğini gören padişaha güvenini kazanacak kadar yakın olur. Aslan derisi, kılı, eti ve kemiği ya devletten ya da düşmandan mal elde etmekle tabir olunur.”

Salimi’ye göre: Bir aslanın sırtına binerek istediği tarafa yönlendirdiğini gören büyük ve güçlü bir düşmanını yener. Aslandan kaçtığını gören korkup çekindiği şeyden kurtulur ve ihtiyacı olan şeyi elde eder. Aslandan korktuğunu, an­cak bir zarar görmediğini gören düşmanından kurtulur. Uzaktan bir aslan görenin eceli yaklaşmıştır, işlediği günahlarından dolayı tövbekar olmalı­dır. Evinde birçok aslan gören şan, şöhret ve mevki sahibi ve uzun ömür­lü olur. Evinde yatmakta olan hastası ölür. Aslana ait bir şey, deri paçası, et, kemik, tüy, beyin vs. gören miras yer.

Ebu Sait El Vaiz’e göre: “Bir aslana binmiş olduğunu, ancak korktuğunu gören büyük bir bela­ya uğrar. Aslanı görüp kaçtığını ve aslanın kendiini farketmediğini gören ilim ve hikmet sahibi olur. Bir aslanın bir ülkeye girmiş olduğunu görmek üç türlü yorumlanır: Sultan, cesaretli ve yiğit bir insan, güçlü ve inatçı düş­man.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada aslan görmenin psikanalizi: Bütün kültürlerde gücün ve soylu duyguların, cesare­tin simgesi olan aslanın, rüyalarda koruyucu bir figürü, muh­temelen anne ya da babayı temsil ettiği düşünülür. Eğer rüya­yı gören kişi aslanla dövüşüyorsa ve yenik düşmemişse, bu, başarılı bir gelişmenin habercisi ya da işaretçi­si sayılır. Bir insanı yemekte olan aslan görüldüğün­de, bu, rüyayı gören kişinin, işlerin kontrolünü elinden kaçırıp hem kendisinin, hem de çevresin­dekilerin risk altına girmesine neden olabileceği de­ğerlendirmesi yapılır. Kuzuyla yan yana yatan bir aslan, zıt görülen kişi ya da grupların aslında, birbirlerine olan yakınlı­ğını ve birliğini simgeler.

Anonim Rüya Yorumları

  • Aslan gibi yırtıcı bir hayvanı avlamak, önemli gelişmelerdir.
  • Aslanın inine girmek, uzun ömre ve bol rızka, aslan etini yemek, devlet tarafından gelecek bir mükafata, aslan başı yemek, çok mala işarettir.
  • Rüyasında bir aslan okşadığını gören, halk arasın­da sözü geçer, kadri yüce, mertebesi üstün olur.
  • Aslanın kendisine güldüğünü, elini yaladığını, yaltaklandığını gören bir ulu adamdan fayda ve hayır görür.
  • As­lanla çekiştiğini gören kendisine bulaşan güçlü bir düşmanla kavgalaşır.
  • İnsanların yolunun azgın bir aslan tarafından kesildiğini görmek padişahın zulmedeceği anlamına gelir.
  • Aslan tarafından yakalandığını gören büyük bir zarara uğrar, bir rivayete göre ağır bir hastalığa yakalanır.
  • Aslan derisi, kılı, kemiği, eti ve sütü malla yorumlanır.
  • Arslan sütü içtiğini görmek, devlet yöneticisi tarafından gelecek mal ve menfaattir.

Rüyada Aslan Görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın