Rüyada Apartman Görmek, Apartman Yıkılması Görmek

Rüyalarda görülen apartman ; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada apartman görmek, apartman yıkılması farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Apartman Görmek

🙂 Bir kimse düşünde apartman veya yüksek bü­yük bina görürse, kazancı artar. Yolculuğa çıkmakla yorumlanır. İş hayatını temsil eder. Yeni ve çok yüksek bir apartman veya gökdelen gören, iş hayatındaki yeniliklere uyum sağlayarak çok önemli girişimlerde bulunur. Büyük bir başarı elde ederek zenginleşir. Karanlık ve kasvetli çıktığını gö­ren, işini kısa zamanda toparlar. Rüyada apartman görmenin kendi evinizle ve iç dünyanızda doğrudan ilişkisi vardır. Güzel bir apartman görmek iyi durumda olduğunuzu gösterir. Aydınlık bir apartman dairesi maddi durumunuzun iyi olacağının habercisidir. Rüyada ev görmenin önemli anlamını öğrenmek için: BKZ.

😐 Küçük ve eski bir apartman, ka­zancın az olacağına işaret eder. Rüyada kişi karanlık ve kasvetli bir apartmandan içeri girerse, işinde maddi bir kayba uğ­rayacağından sıkıntıya düşebilir. Kötü bir apartman görmek kendinizden memnun olmadığınızın işaretidir. Çirkin ve karanlık bir daire önemli sorunlarla karşılaşacağınızı ve bunlardan zarar göreceğinizi gösterir. Rüyada bir apartman katı satın aldığınızı görmeniz, boş bazı hayallerin peşinden koştuğunuzun delili olarak kabul edilir.

Rüyada Apartman Yıkılması Görmek

🙂 Apartman yıkıldığını gören kişi; işini kısa zamanda toparlar. Rüyada apartman yıkıldığını görmek; iş nedeniyle uzun bir yolculuğa çıkmaktır. Kimsenin ummadığı bol kazançlı, başarılı bir iş gerçekleştir­mektir.

😐 Apartmanın yıkılması iyiye yorulmaz. İşle ilgili kısa süreli so­runlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Apartmanın yıkılmasıyla toz duman oluyorsa acı sözler işiteceğinize yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Danyal (a.s.): “Tanımadığı bir eve girip orada bazı ölü­ler görmek ahiretle tabir olunur. Oraya girip oturanın eceli yaklaşmış de­mektir. Öyle bir evden çıktığını gören ağır bir hastalığa uğrar ve daha son­ra iyileşir. Kagir (taş veya tuğladan yapılmış bina) ve sahibi bilinen belli bir eve girdiğini gören helal rızık peşinden koşar. Ahşap ya da kerpiçten yapılmış tanıdık bir eve girdiğini gören haram mal peşinden koşturur. Öyle bir ev­den çıktığını gören harama tövbe eder.

Geniş ve güzel bir ev sahibi olduğunu görenin ibadetleri kabul edilir. Eğer evi dar ve çirkin bir görünüme sahipse ibadetleri kabul edilmez. Ev sahibi olduğunu gören işsizse iş sahibi olur, görevden alınmış bir memursa tekrar görevinin başına döner, elinden çıkmış bir şeyi varsa tek­rar eline geçer. İnşaat yapmada kullanılmaya uygun olmayan şeylerle bir ev yaptığı­nı gören haram kazançla ev sahibi olur,” demiştir.

İbn-i Şirin: “Bir evin tavanı, damı veya duvarının yıkıldığını veya yan­dığını görmek evinde bir felaket meydana geleceğine, evinin yerinin büyü­düğünü ve genişlediğini görmek çok nimet elde edeceğine; evin yerinin küçülüp daraldığını görmek elindeki nimet ve malının gideceğine; eski bir evin yeniye dönüştüğünü görmek rızkının artmasına, kendisine hayır ka­pılarının açılmasına, sevinç ve ferahlığa; yeni yapılmış bir eve girdiğini görme, zenginse malının artmasına, fakirse yaşam standardının artması­na, sıkıntısının ortadan kalkacağına delalet eder,” demiştir.

Kirmani: “Evin ortasındaki hol, kız evlat ile kız kardeşe, evin sofası anne ve babaya işarettir. Hol ve sofayı temiz, güzel ve bakımlı görmek bunların (kız, kız kardeş, anne, baba) iyilik ve esenlikleriyle; pis, harap ve dar görmek bunların sıkıntı, felaket ve ihtiyaç sahibi olmalarıyla tabir olu­nur,” demiştir. Bir eve girdiğini görmek her ne şekilde olursa ol­sun emniyet ve güvene delalet eder. Evinde bir pınar olduğunu veya yağmur yağmadan oluktan su aktığı­nı görmek ailesinden değerli birinin ölümünden dolayı gözyaşı dökmeye, hüzün ve acıya; bir evde süprüntü ve artıklar görmek üzüntü ve kedere; evini yol geçen hanına dönmüş görmek büyük bir felakete işarettir” demiştir.

Mağripli Cabir: “Kendisine ait olan bir eve girdiğini gören, evlat ve ak­raba sahibi olur. Evin geniş ve yeni olması rızkının ve insanının bol ve sağlam olmasına işarettir. Güzel bir ev görmek anne ve babasının sağlık ve esenliklerine, ömürlerinin uzun olmasına, bir rivayete göre güzel ve uy­gun bir kadınla evlenmesine, korku ve şiddete karşı güvende olmasına, ihtiyaç sahibi olan için zenginliğe, memur için mevki ve makamının yücel­mesine delalet eder” demiştir. Sahibi bilinen evin geniş olduğunu görmek yaşam standardının yük­selmesine işarettir. Bir köşk ya da saraya girdiğini gören veya köşk ve sarayı seyredip in­celeyen, güzel bir kadınla evlenir.

Evin içinde yeni yapılmış bir şey görmek veya evde ya da evin kapı­larında bir yenilik gözlemlemek kadınlar arasında bir olay meydana gele­ceğine; kendi evinin diğer evlere benzemediğini görmek herkesin gıpta edip imreneceği bir servete sahip olacağına; kendisi için bir ev yaptığını görmek dünya zenginliklerinden ve güzelliklerinden yararlanacağına; şa­yet rüya sahibi hastaysa hastalığına işarettir. Bir evden çıktığını ve susarak kimseyle konuşmadığını gören ölür,” demiştir.

Cafer Sadık: “Ev görmek sekiz şekilde tabir olunur,” demiştir: Kadın için eş, erkek için eş, zenginlik, emniyet ve güven, hayat standardının art­ması, mal, büyük memurluk. Başka evlere bitişik bir ev görmek dünyanın rüya sahibinin yüzüne güleceğine, yani rüya sahibinin zenginliğine, görülen ev kağıtsa helal, ahşap ve kerpiçtense haram mala, kireçle badanalı ev görmek hastanın ölümüne, yıkık ve harabe ev üzüntü ve kedere dela­let eder. Sahibi bilinmeyen bir bina görmek (eğer diğer evlere bitişik değilse) ahiret yurdu demektir.

Bunda rüya sahibinin durumu ve rüyanın şekli göz önünde bulundurulur. Sahibi belirsiz bir eve girip orada kaldığını gören, ölür. Girip çıktığını hastalanır ve daha sonra sağ­lığına kavuşur. Geniş ve gösterişli bir ev gören güzel ahlak sahibi olur veya dünya­dan ayrılır, yani dünya malına önem vermez veya ölür,” demiştir.

Ebu Sait El Vaiz: “Yeni bir evin yapılmakta olduğunu görmek akraba­larından birinin ölümüne, bir evi genişlettiğini görmek üzüntüye, baş ima­mın evini yıktığını görmek Müslümanların yaşadıkları ülkede fesat ve ka­rıştırıcılığın ortaya çıkmasına delalet eder. Her ne şekilde olursa olsun yıkmak iyi değildir,” demiştir. Yeni ev işlerin yolunda gitmesi ve yenilenmesi; temiz ev insanın se­vinci ve dayanma gücü ile yorumlanır. Demirden ev sahibinin uzun ömrü ve zenginliği demektir. Yabancı bir eve girip de orada ölüler görmek ahiret yurduyla tabir olu­nur.

Öyle bir eve girip bir daha dışarı çıkamadığını gören ölür. Eğer girdi­ği ev sıvalı, mükemmel ve gösterişliyse rüya sahibinin ahirette durumunun iyi olacağına; delik deşik, sıvaları dökülmüşse ahirette durumunun kötü olacağına delalet eder. Böyle bir eve girip de tekrar dışarı çıktığını gören hasta düşer daha sonra hastalığından kurtulur. Sadece kendisinin bulunduğu bir evde ölüler görmek o evde bulunan­ların hepsinin hastalığına işarettir. Evinden öfkeli olarak çıkan sıkıntıya girer,” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada apartman görmenin psikanalizi: Rüyalarımızda yapılar ve binalar, inançlarımızı, düşüncelerimizi, yaklaşımları­mızı ve temel niteliklerimizi simgeler. Nasıl içinde yaşadığı çevre bir insanın kişiliği üze­rine ipuçları veriyorsa, rüyada görülen binala­rın türü ve niteliği de rüyayı gören kişinin düşünce, umut ve beklentilerini sergiler. Diğer yandan bir binanın dış görünüşü ve ya­rattığı imaj, kendimizi içinde bulunduğumuz çevreye sunuş biçi­mimizi de simgeleyebilir.


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın