Rüyada Afet Görmek

Rüyada afet görmek, deprem görmek, sel görmek, çığ görmek veya diğer bir doğal afeti rüyada görmek ne demek diye merak edenlerin cevaplarını bulabilecekleri bir rüya analizi hazırladık. Bu rüya analizinde rüyada afet görmek, rüyada doğal afet görmek, rüyada büyük felaketler görmek, rüyada deprem ve sel olduğunu görmek gibi rüyaların anlamlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca rüyada sel afeti görmek, rüyada doğal afetten kurtulmak, rüyada doğal afetleri görmek hortum, rüyada doğa olayları görmek, rüyada dogal afetten kurtulmak veya rüyada su felaketi görmek tabirini okuyabilirsiniz.

Rüyada Afet Görmek

Rüyada afet görmek veya rüyada bulunduğunuz yerin sel, yangın ve zelzele gibi bir afete uğradığını görmek; İş hayatında ya da sosyal hizmetlerinde çok büyük bir hata işlediğine, bu hatasını tamir etmezse büyük bir felakete maruz kalacağına bu yüzden çok dikkatli olması gerektiğine yorumlanır. Rüyada bulunduğunuz yerin sel altında kaldığını görmek; Vazifenizi ihmalden dolayı büyük kayıplara uğrayacağınıza işarettir. Genel olarak hayatınızda aniden meydana gelecek de­ğişiklikler ve gelişmeler olarak yorumlanır. Afet türünün anla­mı da önemlidir. Bu nedenle anlamlarına bakılarak birlikte yorum yapılmalıdır.

Rüyada zahmetli ve meşakkatli bir gün geçir­diğini gören kimse büyük bir fırtına veya sele hazırlıksız bir şekilde yakalanır.
Rüyada bir düşmanın hücumuna uğradığınızı gördüy­seniz; başka bir devletin sultanından gelecek zulme ve kalabalık bir kervanın geçtiği yerleri yağmalamasına işarettir. Rüyada afete engel olmaya çalıştığını gören kimse, düşmanıyla barış yapar ve düşmanından gelecek zarara engel olur. Sel, deprem, yangın gibi tabii afetlere maruz kalma­yı görmek, günah işlemeye ve sıkıntıya delalet eder.

Tüm dünyanızın değişeceğinin göstergesidir. Eğer afet büyükse bu iyiye işarettir; çünkü yeni ve sizin için çok daha tatmin edici bir hayata başlamak için eskisini bırakacağınızı gösterir. Fakat bu değişiklikten doğru bir şekilde yararlanmak için ihtiyatlı olmanız gerekir. Tüm bunların havadan gelmeyeceğini, bu değişiklikleri elde etmek için çok çalışmanız gerekeceğini unutmayın.

Rüyada oturduğunuz şehri sel bastığını, veya başka bir tabii afete maruz kaldığınızı görmek, bir günah işlediğini­ze ve dini vazifelerinizi yapmadığınıza işaret eder.

Rüyada Doğal Afet Görmek

Rüyada doğal afet görmek veya Rüyada sel, salgın hastalık, yangın gibi bir felaketi görmek, dinî ödevlerinizi yerine getirmediğiniz için büyük bir günâha girdiğinize işarettir.

Rüyada Büyük Felaketler Görmek

Rüyada büyük afetler sel, deprem, çığ veya rüyada bir yerin afete maruz kalması, orada meydana gelecek sıkıntılara ve işlerdeki bozukluğa delalet eder. Rüyasında bir yere afet geldiğini gören kimsenin dini yaşamada gevşek ve ihmalkar davrandığına dair bir uyarı vardır.

Rüyada Deprem Görmek

Rüyada deprem olduğunu görmek yolculuğa, gelecek bir musibete, can sıkıcı haberlere, boş sözlere, bazen de sırların ortaya çıkmasına işarettir. Bazen de rüyada görülen zelzele, korkuya işarettir. Bir kimse rüyasında yerin sarsıldığını görse, o kimsenin iş ve geçiminde meydana gelecek canlılığa işaret eder. Rüyada görülen zelzele feryad etmeye, karmakarışık sözlere, can sıkıcı haberlere ve sırların meydana çıkmasına işaret eder. Rüyada zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek, devlet büyüğünden gelecek bir felakete delâlet eder. Zelzele görmek, bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın zelzele ile yer değiştirdiğini görmek, bulunduğu yere bazı İlâhi felâketlerin geleceğine işarettir. Zelzele ile evinin yıkıldığını ve içinde ev halkından sadece kendisinin kurtulduğunu görmek, ecelinin yaklaştığına delâlet eder.

Psikolojik Anlamı

Rüyalarımızda gördüğümüz deprem, sel ve kasırga gibi doğal afetler, içinde bulunduğumuz koşullar tarafından yıpratıldığımızı ve bu nedenle, güvensizlik hissi duyduğumuzu vurgular. Bu tür rüyalar ayrıca, yaşamdaki sürpriz ve radikal değişimlere de işa­ret edebilir.

Yorum yapın