Rüyada Abdest Almak, Aldığını Görmek, Abdest Alamamak

Rüyada abdest aldığını görmek ölüm mü, hastalık mı, müjdeli haber veya bol kazanç mı demek. Rüyada abdest almak, aldığını görmek, abdest alamamak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Abdest Almak

🙂 Rüyada abdest, sorunların çözülmesi ve feraha ermek anlamına gelir. Sıkıntılar gider, borçlar ödenir, hastalar iyileşir ve günahların affedileceğine de yorumlanır. Rüyasında saf su ile abdest alıp tamamladığını gören; her bakımdan selamete çıkar. Rüyada abdest tazelemek; bir iş gücünüzün ferahlatıcı sonucuna ereceğine, düşünce ve ümitlerinizin tahakkuk yoluna gireceğine, ilgi gördüğünüz bir kimsenin iyilik ha­beri ile karşılaşacağınıza delâlet eder. Saf, temiz su ile abdest almak her durumda da hayra işarettir. Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek hayır ve hasenata, bolluk ve berekete hastalıktan kurtulmaya, korkusundan emni­yete delalet eder. Bal ile abdest almak: İnancın artmasına delalet eder. Ayrıca abdest almak temizlenme, gü­nahlardan arınma anlamına da gelir.

😐 Sıcak su ile abdest aldığını gören üzüntü ve keder, hüzün ve acı içi­ne düşer, hastalanır. Kötü ve pis bir ortamda abdest almak yaşanacak bazı saplık ve manevi sıkıntılara işarettir.

 • Rüyada abdest almak: Sorunların çözülmesi ve feraha ermek anlamına gelir. Sıkıntılar gider, borçlar ödenir, hastalar iyileşir ve günahların affedileceğine de yorumlanır.
 • Tamamlanmış abdest: Yapılan işin başarıy­la sonuçlanacağına.
 • Namaz kılmak için abdest almak: Ruhen feraha ere­ceğinize işarettir.
 • Abdest almadan namaz kılmak: İşlerin açılması ve mal sahibi olmaya.
 • Göl veya deniz kenarında abdest almak: Varlığın artma­sı, hastaların iyileşmesi ve mutluluğa.
 • Temiz su ile abdest almak: Bütün dertlerin biteceğine.
 • Kirli su ile abdest almak: Yapılan işin güçlüğe uğra­yacağına.
 • Haram şeylerle (idrar, şarap vb… ) abdest almak: İşlerin bo­zulması, inancın azalmasına.
 • Sıcak su ile abdest almak: Üzüntüye.
 • Bal ile abdest almak: İnancın artmasına.
 • Akarsu kenarında abdest almak: Sorunların bitmesine.
 • Su kaynağında abdest almak: Kaybedilen malların bulunmasına.
 • Yeni evde veya hamamda abdest almak: Bir kötülüğe.
 • Evde abdest almak: Taşınmaya.
 • Abdest alıp, camiden başka bir yerde namaz kılmak: Şu anki amaçların gerçekleşmeyeceğine.
 • Hastalık veya sakatlık yüzünden yatakta abdest almak: Yakın insanlardan biriyle bir ay­rılığa.
 • Yatakta abdest almak: Dostundan veya eşinden ayrılmaya.
 • Biri­nin başucunda abdest almak: İyiliğe veya bir mirasa.
 • Başucunda birinin abdest alması: Kötü bir olaya.
 • Abdestliyken abdest almak: Saygınlığın ve paranın artmasına.
 • Tamamlanamayan abdest: İşlerin bozulmasına ısa rettir.

Rüyada Abdest Aldığını Görmek

🙂 Rüyada ken­dinizi abdest alır halde görmek, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz varsa çok yakında bunlar­dan kurtulacağınıza, eğer borcunuz, hastalığınız sizi üzüyorsa, bunlardan da tez saatte kurtulup iyiliğe kavuşacağınıza, günah­larınızın af olacağına işarettir. Saf su ile abdest aldığını gören kimse hasta ise şifa bulur, fakir ise bolluğa kavuşur. Oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada otur­mayacağına; bir mezbelede veya deniz kenarında abdest aldı­ğını görmek sükûnete, gam ve hastalığın ortadan kalkmasına; kendisinin bir dostunun başının üzerinde abdest aldığını gör­mek kendini feda ederek dostunun zarar görmesini engellemeye delalet eder.

😐 Yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek eşinden veya bir dos­tundan ayrılmaya, çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek Allah’ın ve meleklerin gazabına, büyük edepsizliğe, hasara, zarara, sakladığı ayıpla­rının ortaya çıkmasına, bir arkada­şının, kendi başının üstünde abdest aldığını görmek ondan zarar ve ziyan görmeye delalet eder.

Rüyada Abdest Alamamak

😐 Rüyada yarım abdest almak, sıcak su ile temizlenmek geçici bir sıkıntıya alâmettir. Abdest aldığını ancak tamamlamadığını veya tamamlayamadığını görmek, elde etmek istediği ve üzerinde çalıştığı işin tamamlanamayacağına delalet eder. Abdestin kabul olmayacağı bir şeyle abdest aldığını gö­ren, abdestini tamamlamayan gibidir. Abdest almak istediğini ancak su olmadığını görmek, elde edilmek istenen işin güç olacağına işarettir. İhtilam olduğu halde abdest aldığını gören pek zor bir işe girer. Abdest almak istediği halde su bulamadığını görmek istediğine kavuşmak, arzusunu gerçekleştirmek için çare bulamamakla yorumlanır. Abdest alırken şartlarını tam anlamıyla yerine getiremediğini gören, ibadetlerinde gevşek davranır, arzusu eksik olarak elde edilir.

Rüyada Abdest Alıp Namaz Kılmak

🙂 Rüyasında abdest aldıktan sonra namaz kıldığını gören kimse, sıkıntılarından arına­rak huzura erer. Rüyada abdest alıp namaz kılmak, eğer has­ta iseniz şifaya kavuşacağınıza veya borcunuz varsa kısa zamanda borcunuzu ödeyerek feraha çıkacağınızı gösterir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Nabluslu Abdulgani: “Abdestli olduğu halde abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine ni­mete, saygınlığa ve yükselmeye delalet eder. Abdest, ihtiyacın giderilme­si ve istenilen şeyin elde edilmesi ile yorumlanır. Abdesti tamamlamak maksadın tamamen elde edilmesine ve noksanlığın aksine delildir.
İmam Nablusi: “Rüyasında abdestli olduğu halde tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzeri­ne nimete delalet eder” demiştir..
Yine İmam Nablusi: “Rüyada tastamam abdest aldığını görmek, bütün dinlerde güzelliğe, Allah tarafından erişilecek himayeye delalet eder.””

İbrahim Eş’as: “Mü­kemmel ve tam bir abdest aldığını gören üzüntü ve kederden kurtulur, korktuğundan emin olur, hastaysa iyileşir, borçluysa borcunu öder, günah­karsa Allah’ın af ve rahmetine erişir. Abdesti tamamlayamadığını gören üzüntü ve kederiyle baş başa kalır, borcunu ödeyemez, günah işlemeye devam eder, bu kişinin korkusu devam eder, hastalığı uzar; özetle istedi­ğini elde edemez.”

Caferi Sadık: “Bir arkadaşının başının üzerine abdest aldığını görmek, rü­yayı görenin o kişiye varis olacağını, eğer başının üzerinde ab­dest aldığı kişi tanıdık biri ise, rüya sahibinin gam ve kedere dü­şeceğini gösterir. Abdest üstüne abdest almak aydınlığa delalet et­tiği gibi, sıcak suyla abdest almak üzüntüye, hamamda veya sokakta abdest aldığını görmek, yüz kızartıcı bir duruma, ya­takta uzanmış halde abdest almak sevdiklerinden ayrılmaya işaret eder.”

Kirmani: “Abdest, hayır ve iyiliğe delalet eder. Bilindiği gi­bi uzuvlar, abdestle temizlenir. Rüyada abdest almak, sevince, zorlukların çözümüne işaret eder. Temiz suyla abdest almak, maksada kavuşmanın yaklaştığına delalettir. Abdestin tamamlanmaması, sıkıntıların tam olarak bitmemesine; namaz kıl­mak için abdest almak, korkulardan emin olmaya, abdest al­dıktan sonra namaza durmak, üzüntüden kurtulup Allah’a hamdetmeye yorumlanır.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada abdest almanın psikanalizi: Abdest aldığını gören umduğuna erişmeyle özdeşleştirilir. İnsan üzerinde umudun varlığını gösterir. Sorunların çözülmesi ve feraha ermeyi simgeler. Sıkıntılar, borçlar, iyileşme ve günahların affedilmesini simgeler.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada abdestsiz namaz kıldığını gören kimse elinde sermaye olmadan mal kazanır.
 • Rüyada abdest aldıktan sonra abdest suyunu içtiğini gören kul, hayır ve hasenat işler. Hastalıktan şifaya kavuşur. Korkudan emin olur.
 • Rüyada abdesthane görmek, zenginliğe, içinde bolluk olan bir eve işaret eder
 • Bir görüşe göre süt ya da bal ile ab­dest almak dinen iyidir. Allah’ın izniyle bundan kurtulmak mümkündür.
 • Uygun olmayan bir şeyle abdest aldığını gören, beklediği işi elde ede­mez.
 • Abdestsiz namaz kıldığını görmek, eğer rüya sahibi tüccar ise ser­mayesiz ticaret yapmaya, sanatkarlardan ise sanatını icra edebileceği bir mekanın ve gerekli malzemesinin olmamasına, hükümdar ya da toprak, mülk sahibi ise askerlerinin toplanmamasına delalet eder.
 • Namaz kılmanın caiz olmadığı bir yerde abdestsiz namaz kıldığını görmek, istediği ve arzuladığı şeyin elde edilemeyeceğine yorumlanır.
 • Rüyada gusül abdesti aldığınızı görmeniz; sıkın­tıdan feraha çıkacağınıza, alamadığınız takdirde bunun aksi ola­cağına yorumlanır.
 • Rüyada abdesthane görmek ve abdesthaneyi kullanmanız; dünya mihnetleri içine gireceğinize, zor­lu günler geçireceğinize işarettir.
 • Sıkıntısı olan kimse, rüyada abdest aldığını görse bu sıkıntılardan kurtulur.
 • Rüyada ibrikle abdest aldığını görmek güzelliğe ve Allah (cc) tarafından nail olunacak himayeye işaret eder.
 • Rüyada abdest almak gönül ferahlığına ve korkulan kimsenin şerrinden Allah’ın korumasında bulunmaya delalet eder. Allah Teala o kimsenin üzüntüsünü giderir.
 • Rüyada abdest almak, her türlü sıkıntıdan ve kederden temizlenmek ve arınmak olarak yorumlanır.
 • Temiz bir su ile abdest alıp tamamladığını gören kimse, hasta ise hastalıktan, fakir ise fakirlikten, ayrılık çekiyorsa ayrılıktamn, borçlu ise borcundan kurtulur.
 • Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (cerik aiz) olan bir su ile abdest aldığı halde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur.
 • Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse, isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.
 • Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder.
 • Boy abdesti almak güzelliğe, Allah (c.c) Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur.
 • Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını veya gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağını, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.
 • Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır.
 • Bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olduğu halde, namaz kıldığını görmesi, çok arzu ettiği bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.
 • Yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse erkek ise karısından, kadın ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır.
 • Cünüp olduğu halde abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.
 • Rüyada abdest aldığını görmek; o günlerde her hangi bir sıkıntınız varsa üzerinizden atacağınıza, refaha kavuşacağınıza ve borcunuz varsa borçtan, hasta iseniz hastalıktan kurtulacağınızı gösterir.
 • Abdest suyunu içmek; rüyayı gören kişi iyilik yapar.
 • Sıcak su ile abdest almak; rüya sahibinin üzüntü, keder ve hastalıklı bir zaman geçireceğine yorumlanır.
 • Abdest almadan namaz kılmak; haram mal sahibi olmak demektir.
 • Abdesthane görmek: Rüyada abdesthane görmek, zenginliğe, içinde bolluk olan bir eve işaret eder.
 • Abdesthane görmek: Rüyada abdesthane görmek, zenginliğe, içinde bolluk olan bir eve işaret eder.
 • Abdest üzerine abdest almak: Abdest üzerine abdest almak, rahmet üzerine rahmettir. Rızık üzerine bir rızıktır.
 • Abdest suyunu içmek: Rüyada abdest aldıktan sonra abdest suyunu içtiğini gören kul, hayır ve hasenat işler. Hastalıktan şifaya kavuşur. Korkudan emin olur.
 • Abdesti evinde almak: Abdesti evinde aldığını gören kimsenin, bundan sonra o evde kalmayacağına işaret vardır.
 • Abdesti sıcak su ile almak: Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.
 • Abdesti sokak ve hamamda almak: Rüyada sokak veya hamamlarda abdest aldığını görmek, gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeyin açığa çıkmasından dolayı rezil ve rüsva olmasına işarettir.
 • Abdesti tamamlayamamak: Abdestini bir türlü tamamlayamadığım gören kimse başladığı işi bitiremeyecek demektir.
 • Abdesti yatağında almak: Yatağında abdest aldığını gören kimse hanımından ayrılır veya arkadaşı ile arası bozulur.
 • Abdestsiz namaz kılmak: Rüyada abdestsiz namaz kıldığını gören kimse elinde sermaye olmadan mal kazanır.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın