Rüyada Irmak Görmek

Rüyada ırmak görmek, işlerin iyi gideceğine ve kazancın çoğalacağına işarettir. Irmak görmek, refah ve bolluğa erme işareti olarak ta yorumlanmıştır. Çay ve ırmakta taşlar görmek, rüya sahibinin meşguliyyet ve bahtsızlığına işaret eder. Rüyanızda ırmak görmek veya ırmakta yıkanmak; Sıkıntılı bulunduğunuz durumdan bir tanıdığınız sayesinde kurtulacağınıza, iş hayatınızda başarı şansınızın artacağına işarettir. Zor ve tehlikeli bir pozisyonda olduğunuza, ancak isterseniz de­neyimleriniz sayesinde bu durumdan kurtulacağınıza işarettir.

  • Irmakta boğulmak: Irmakta boğulduğunu gören kimsenin yakında öleceği, çamaşır yıkadığını gören kimsenin ise dînî bir müesseseye yardım ederek sevap kazanacağına işaret vardır.
  • Suyundan içmek: Hayatınızı hiç zorlanmadan rahat ve huzur içinde geçireceğinize işa­rettir.
  • Irmakta yüzmek: Rızkın bolluğuna ve berekete işarettir.
  • Irmak üs­tünden sıçramak: Sıkıntı ve dertlerinizden uzaklaşacağınıza, kötülüğünüzü isteyenleri bozguna uğratacağınıza işarettir.
  • Irmağa girmek: Bilgili ve ye­tenekli insanlarla bir arada bulunacağınıza işarettir.
  • Irmağa düşmek: Bek­lemediğiniz bir olaydan ötürü, içinden çıkılması zor olan, tehlikeli bir duru­ma düşeceğinize işarettir.
  • Cennet ırmakları: Cennetteki süt ırmağı, İslam fıtratına; şarap nehri, Allah sevgisiyle sarhoş olmaya ve haramlardan çok sakınmaya işarettir.

ALİMLERE GÖRE: RÜYADA IRMAK

SEYYID SÜLEYMAN EL-HÜYENİ’ye göre: Ağaç ve odunu çok bir vadiye girdiğini gören sahib-i ni’met-i dünya ve celil’ül – kadr bir zât ile müsahib olup ondan hayır ve menfaat görür. Eğer girdiği vadi ağaçsız ve çıplak ise tâbiri aksinedir. Bir vadide gaib olup eseri kalmadığını gören hastalığa düşer.”

Dânyal aleyhisselâm buyurmuştur ki: “Büyük vadi melikin veziri ile tevil olunur. Ağaçlı, çimenli ve sulu bir dereye girdiğini gören ni’­met ve devlete erer. Öyle bir vadide ağaç gölgesinde otu­rup suyundan içtiğini gören rahat ve merzuk olarak imrar-ı hayat eder.”

Kirmanî demiştir ki:Rüyada vadi görmek hac et­mekle tâbir edilir. Kenarları dik, kayalık, çıplak ve kuru bir ırmağa gir­diğini gören dıyk-ı ma’işete ve müşkülâta uğrar, öyle bir dereden çıktığını gören dıyk ve gamdan, müşkülâttan kurtulur. Tüccar ise ticareti artar, fakir ise zengin olur, mal ve ni’meti çoğalır.”

Câfer-i Sadık radıyallahü anh buyurmuştur ki: “Âlem-i menamda vadi ve dere görmek dokuz veçhe ile tâ­bir edilir : Hac, melik, haşmet, mal, ni’met, ticaret, riya­set; zafer ve ilim. Mezrû’ ve güzel bir dereye sahih olduğunu gö­ren ulûvv-i menzilet ve rıf’ate, ehli ve müstahak ise— vezarete nâil olur.”

Abdülgani’ül – Nablusî rahmetullah diyor ki: “Rüya­da vadi ve dere görmek —ağaçlı, çayırlı ve sulu olursa— hayır, bereket, menfaat, devlet ve ikbal ile tâbir olunur —dere kuru, taşlık, ağaçtan ve ottan âri olursa— tâbiri bunun aksinedir. Malik olduğu böyle bir dere­yi sattığını gören elinden ni’meti ve malı zayi’ eder.

Rüyada Irmak Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüya analizlerinde oldukça tipik simgelerden biri olan ne­hir, içimizdeki yaşam gücünü ve enerjisini; duygusal durumumu­zu ve cinsel isteklerimizi simgeler. Kısacası rüyada gördüğünüz nehir, her bakımdan sizin o anki durumunuzu anlatmaktadır. Do­layısıyla nehirin kurumuş ya da sularının taşmış olması; sakin ya da coşkun akması; sularının berrak ya da bulanık olması, ruh ha­liniz ve yaşam enerjinizin durumuyla ilgili ipuçları verecektir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.